Zagadka Java #6

Zagadki Java zawierają różnego rodzaju niuanse języka i „podchwytliwe” fragmenty kodu. Każda następna zagadka będzie zawierała odpowiedź i wyjaśnienie do poprzedniej. Lista wszystkich zagadek.

Jeżeli znasz odpowiedź, podziel się nią w komentarzu!

Zagadka Java #6

Które z poniższych linii kodu klasy SpotTheError spowodują błąd kompilacji i dlaczego?

public class SpotTheError {
 public static final void main(String[] args) {
  long longVal = 9876543210;

  int intVal1 = 1_0;
  int intVal2 = 0xff;

  String $fiveDollars = "$5";
  String #ofPuzzlesSoFar = 6;

  float floatVal1 = 0;
  float floatVal2 = 0.0;

  byte byteVal1 = 1;
  byte byteVal2 = (byte) -129;

  long anotherLong = 1;

  switch (anotherLong) {
   case 0:
    System.out.println("0");
    break;
   default:
    System.out.println(anotherLong);
    break;
  }
 }
}

Odpowiedź do poprzedniej zagadki #5

Poniżej znajdziesz odpowiedź do poprzedniej zagadki.… zobacz więcej...

Napiszmy razem grę – Hello Snake!

Do kursu Tworzenie gier w języku Java dodałem nowy rozdział: Tworzenie gry Hello Snake!

Jest to druga gra, którą napiszemy razem w ramach kursu Tworzenie gier w języku Java. Grę stworzymy krok po kroku: zaczynając od pustego projektu, będziemy dodawać kolejne funkcjonalności, aż osiągniemy finalną wersję gry, która prezentuje się następująco:

Zapraszam do czytania!

Kurs tworzenia gier w języku Java – Tworzenie gry Hello Snake!

Zagadka Java #5

Zagadki Java zawierają różnego rodzaju niuanse języka i „podchwytliwe” fragmenty kodu. Każda następna zagadka będzie zawierała odpowiedź i wyjaśnienie do poprzedniej. Lista wszystkich zagadek.

Jeżeli znasz odpowiedź, podziel się nią w komentarzu!

Zagadka Java #5

Jaki, oraz dlaczego, będzie wynik kompilacji i uruchomienia klasy MyExceptionTest?

class MyException extends Exception {}

public class MyExceptionTest {
 public static void m() throws MyException {}
 public static void m2() {}
 public static void m3() {}

 public static void main(String[] args) {
  try {
   m();
  } catch (MyException e) {}

  try {
   m2();
  } catch (MyException e) {}

  try {
   m3();
  } catch (Exception e) {}
 }
}

Odpowiedź do poprzedniej zagadki #4

Poniżej znajdziesz odpowiedź do poprzedniej zagadki.… zobacz więcej...

Nowy podrozdział Kursu Java: Konstruktory i tworzenie obiektów klas pochodnych

Do rozdziału Dziedziczenie i polimorfizm Kursu Java dodałem nowy podrozdział:

Konstruktory i tworzenie obiektów klas pochodnych

W rozdziale przypomnimy sobie, czym są konstruktory, a także zobaczymy, jak tworzone są obiekty klas, które rozszerzają (dziedziczą po) innych klasach, jaka jest kolejność wywoływania konstruktorów, do czego służy słowo kluczowe super, a także jak prywatne konstruktory wpływają na dziedziczenie.… zobacz więcej...

Zagadka Java #4

Zagadki Java zawierają różnego rodzaju niuanse języka i „podchwytliwe” fragmenty kodu. Każda następna zagadka będzie zawierała odpowiedź i wyjaśnienie do poprzedniej. Lista wszystkich zagadek.

Jeżeli znasz odpowiedź, podziel się nią w komentarzu!

Zagadka Java #4

Jaki, oraz dlaczego, będzie wynik uruchomienia poniższej klasy?

import java.util.Arrays;
import java.util.List;

public class TabToList {
 public static void main(String[] args) {
  Integer[] tab = { 1, 10, 100 };
  List<Integer> list = Arrays.asList(tab);

  // zmień wartość pierwszego elementu listy
  list.set(0,
zobacz więcej...

Fragment nowego rozdziału Kursu Java – Dziedziczenie i polimorfizm

Na stronę dodałem początkowe podrozdziały nowego rozdziału Kursu Java, zatytułowanego Dziedziczenie i polimorfizm.

W tym rozdziale dokładnie Ci o nich opowiem, a także o wielu związanych z nimi zagadnieniach. Gdy rozdział będzie ukończony, dowiesz się m. in.:

 • czym są dziedziczenie, polimorfizm, a także method overriding,
 • jak rozszerzać klasy i jakie są limity liczby rozszerzanych klas,
 • które pola i metody się dziedziczy, a których nie,
 • do czego służy modyfikator protected i jakie ma cechy wspólne z modyfikatorem o domyślnym dostępie (tzn.
zobacz więcej...

Zagadka Java #3

Zagadki Java zawierają różnego rodzaju niuanse języka i „podchwytliwe” fragmenty kodu. Każda następna zagadka będzie zawierała odpowiedź i wyjaśnienie do poprzedniej. Lista wszystkich zagadek.

Jeżeli znasz odpowiedź, podziel się nią w komentarzu!

Zagadka Java #3

Co, i dlaczego, zobaczymy na ekranie w wyniku uruchomienia klasy JustMain?

public class Animal {
 protected String favoriteFood = "unknown";

 public void eat() {
  System.out.println("Animal
zobacz więcej...

Nowy kurs – IntelliJ IDEA w akcji!

Na stronę dodałem zupełnie nowy kurs: IntelliJ IDEA w akcji.

Z kursu dowiesz się m. in.:

 • Do czego służy IntelliJ IDEA i skąd pobrać to narzędzie.
 • Jak importować i uruchamiać projekty, także te korzystające z Maven oraz Gradle.
 • Jakie funkcjonalności oferuje IDEA.
 • Jakie są przydatne skróty i ustawienia.
 • Czym jest debuggowanie i refactorowanie kodu oraz jak wykonywać te czynności w IntelliJ IDEA.
zobacz więcej...

Nowy artykuł – Jak zostać programistą?

Nowy artykuł z serii Przebranżowienie i praca programisty: Jak zostać programistą?

Artykuł napisałem z myślą o osobach, które myślą o przebranżowieniu się na programistę. Z artykułu dowiesz się m. in. jakie wyzwania i zalety wiążą się z pracowaniem jako programista, jak rozpocząć naukę, co jest najważniejsze na początku, a także listę i kolejność nauki różnych technologii.… zobacz więcej...

Zagadka Java #2

Zagadki Java zawierają różnego rodzaju niuanse języka i „podchwytliwe” fragmenty kodu. Każda następna zagadka będzie zawierała odpowiedź i wyjaśnienie do poprzedniej. Lista wszystkich zagadek.

Jeżeli znasz odpowiedź, podziel się nią w komentarzu!

Zagadka Java #2

Jaki będzie wynik kompilacji i uruchomienia klasy Cat?

public class Cat extends Animal {
 public static void makeSound() {
  System.out.println("♪
zobacz więcej...