Odpowiedzi na pytania i zadania

Strona z odpowiedziami bardzo się rozrosła, dlatego postanowiłem podzielić ją na kilka stron (szczegółowy spis treści wraz z linkami znajdziesz także poniżej):

Pliki .java z rozwiązaniami do zadań znajdziesz na GitHubie w katalogu rozwiazania_do_zadan:

Rozwiązania do zadań na GitHub


Spis treści

 1. Rozdział 1 - Wstęp
  1. Pytania
  2. Zadania
   1. Wypisz imię
   2. Brak końcowego znaku }
 2. Rozdział 2 – Komentarze i formatowanie kodu
  1. Pytania
  2. Zadania
   1. Dopisz komentarze
   2. Brak main
 3. Rozdział 3 – Zmienne
  1. Zadania z podstaw zmiennych
   1. Dodawanie liczb
   2. Obwód trójkąta
   3. Aktualna data
   4. Liczba miesięcy w roku
   5. Inicjały
  2. Pytania
  3. Zadania
   1. Obwód trójkąta z pobranych danych
   2. Pobrane słowa w odwrotnej kolejności
   3. Liczba znaków w słowie
   4. Wynik rzeczywisty
   5. Wielkie litery
   6. Pole koła o podanym promieniu
 4. Rozdział 4 – Instrukcje warunkowe
  1. Pytania
  2. Zadania
   1. Czy liczba podzielna przez trzy
   2. Czy można zbudować trójkąt
   3. Wypisz największą z dwóch liczb
   4. Wypisz największą z trzech liczb
   5. Zamień liczbę na nazwę miesiąca
   6. Sprawdź imię
   7. Czy pełnoletni
   8. Czy rok przestępny
 5. Rozdział 5 – Pętle
  1. Pytania
  2. Zadania
   1. While i liczby od 1 do 10
   2. Policz silnię
   3. Palindrom
   4. Wypisz największą liczbę z podanych
   5. Zagnieżdżone pętle
   6. Kalkulator
   7. Choinka
 6. Rozdział 6 – Tablice
  1. Pytania
  2. Zadania
   1. Co druga wartość tablicy
   2. Największa liczba w tablicy
   3. Słowa z tablicy wielkimi literami
   4. Odwrotności słów w tablicy
   5. Sortowanie liczb
   6. Silnia liczb w tablicy
   7. Porównaj tablice stringów
 7. Rozdział 7 – Metody
  1. Pytania do podstaw metod
  2. Zadania do podstaw metod
   1. Metoda wypisująca Witajcie!
   2. Metoda odejmująca dwie liczby
  3. Pytania do zakresu i wywoływania metod, zmiennych lokalnych
  4. Pytania do zwracania wartości
  5. Zadania do zwracania wartości
   1. Metoda podnosząca do sześcianu
   2. Metoda wypisująca gwiazdki
  6. Pytania do argumentów metod i metod typu String
  7. Zadania do argumentów metod i metod typu String
   1. Metoda zwracająca ostatni znak
   2. Metoda czyPalindrom
   3. Metoda sumująca liczby w tablicy
   4. Metoda zliczająca znak w stringu
  8. Pytania do przeładowywania metod
  9. Zadania do przeładowywania metod
   1. Metoda porównująca swoje argumenty
 8. Rozdział 8 – Testowanie kodu
  1. Pytania
  2. Zadania
   1. Testy czyParzysta
   2. Testy sprawdzania znaku liczby
   3. Testy zwracania indeksu szukanego elementu
 9. Rozdział 9 – Klasy
  1. Pytania do rozdziału "Czym są klasy i do czego służą?"
  2. Zadania do rozdziału "Czym są klasy i do czego służą?"
   1. Klasa Osoba
  3. Pytania do typów prymitywnych i referencyjnych
  4. Pytania do modyfikatorów dostępu
  5. Pytania do pól klas
  6. Zadania do pól klas
   1. Klasa Punkt
  7. Pytania do konstruktorów
  8. Zadania do konstruktorów
   1. Klasa Adres
  9. Klasa Osoba z konstruktorem
  10. Pytania do porównywania obiektów (equals)
  11. Zadania do porównywania obiektów (equals)
   1. Klasa Punkt z equals
   2. Klasa Figura z equals
  12. Pytania do referencji do obiektów
  13. Zadania do referencji do obiektów
   1. Immutowalna Ksiazka i Biblioteka
  14. Zadania do metod i pól statycznych
   1. Klasa użyteczna Obliczenia
  15. Pytania do pakietów i importowania klas
 10. Rozdział 10 - Dziedziczenie i polimorfizm - w przygotowaniu
 11. Rozdział 11 - Wyjątki
  1. Pytania
  2. Zadania
   1. Silnia z obsługą ujemnych liczb
   2. Klasa Adres z walidacją danych
   3. Liczba znaków w pliku
   4. Implementacja stosu

< przejdź do pełnego spisu treści kursu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Nie musisz podawać swojego imienia, e-mailu, ani strony www, aby opublikować komentarz. Komentarze muszą zostać zatwierdzone, aby były widoczne na stronie.