Podstawy Maven - Instalacja Maven w Windows

Aby korzystać z Mavena, musimy:

  • pobrać go z oficjalnej strony i rozpakować,
  • mieć zainstalowane JDK (Java Development Kit), by mógł z niego korzystać Maven,
  • ustawić zmienną JAVA_HOME na katalog JDK – zmienna ta jest wymagana przez Maven,
  • dodać katalog bin z folderu z rozpakowanym Mavenem do zmiennej środowiskowej path, aby Maven był dostępny z linii poleceń systemu Windows.

Aktualną wersję Mavena pobierzesz z oficjalnej strony:

http://maven.apache.org/download.cgi

Dla systemu Windows klikamy link poprzedzony etykietą Binary zip archive – na tą chwilę jest to apache-maven-3.6.3-bin.zip.

Po ściągnięciu należy wypakować zawartość archiwum do katalogu na dysku – najlepiej, by nie miał on w nazwie spacji – ja rozpakowałem archiwum do katalogu C:\apps\apache-maven-3.6.3

Maven wymaga do pracy zainstalowanego Java Development Kit (JDK) oraz ustawienia zmiennej systemowej JAVA_HOME, która powinna wskazywać na lokalizację zainstalowanej dystrybucji JDK.

Aby sprawdzić, czy masz JDK, wykonaj instrukcje opisane na mojej stronie (znajdziesz tam także informację, jak uruchomić linię poleceń w systemie Windows):

Instalacja Java - Sprawdzenie poprawności instalacji

Jeżeli w wyniku sprawdzenia zobaczysz na ekranie komunikat:

'javac' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file.

będzie to oznaczało, że nie masz zainstalowanego JDK. Przejdź w takim razie na stronę:

Instalacja Java

gdzie znajdziesz instrukcję krok po kroku jak zainstalować JDK, a także w jaki sposób modyfikuje się zmienne systemowe Windows.

Po zainstalowaniu JDK, dodaj zmienną systemową o nazwie JAVA_HOME, która będzie wskazywała lokalizację zainstalowanego JDK. U mnie zmienna JAVA_HOME ma wartość:

C:\Program Files\Java\jdk-12

Dodatkowo, aby móc korzystać z Mavena z linii poleceń systemu Windows, należy dodać katalog bin, znajdujący się w rozpakowanym katalogu z Mavenem, do zmiennej środowiskowej path. Jak zmodyfikować tą zmienną znajdziesz na wskazanej powyżej stronie. Ja do zmiennej path dodałem taką lokalizację Mavena:

C:\apps\apache-maven-3.6.3\bin

Sprawdzanie poprawności instalacji Mavena

Pozostaje nam jeszcze sprawdzić, czy Maven jest dostępny z linii poleceń. Uruchom nowe okno linii poleceń (powinno to być nowe okno, ponieważ zmiany w zmiennych systemowych nie są widoczne w oknach linii poleceń, które zostały otwarte przed wykonaniem tych zmian) i wywołaj komendę mvn -version:

> mvn -version Apache Maven 3.6.3 (cecedd343002696d0abb50b32b541b8a6ba2883f) Maven home: C:\apps\apache-maven-3.6.3\bin\.. Java version: 12, vendor: Oracle Corporation, runtime: C:\Program Files\Java\jdk -12 Default locale: pl_PL, platform encoding: Cp1250 OS name: "windows 8", version: "6.2", arch: "amd64", family: "windows"

Jeżeli zobaczysz na ekranie podobny komunikat do powyższego, to znaczy, że poprawnie zainstalowałeś i skonfigurowałeś Maven. Jeżeli nie, to wróć na początku tego rozdziału i sprawdź, czy ustawiłeś wszystkie zmienne poprawnie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Nie musisz podawać swojego imienia, e-mailu, ani strony www, aby opublikować komentarz. Komentarze muszą zostać zatwierdzone, aby były widoczne na stronie.