IntelliJ IDEA w akcji – Lista przydatnych skrótów

IDEA posiada ogromną liczbę funkcjonalności i bardzo wiele skojarzonych z nimi skrótów klawiaturowych, które możemy edytować wedle naszych potrzeb w ustawieniach IDEA. Aby otworzyć okno konfiguracji skrótów, z menu głównego wybierz FileSettings... (lub skorzystaj ze skrótu Ctrl + Alt + s), a następnie z lewej strony wybierz pozycję Keymap. Jak edytować skróty opisałem w rozdziale Ustawianie skrótów.

Poniżej znajdziesz listę domyślnych skrótów do tych funkcjonalności, które są, moim zdaniem, przydatne na co dzień. Nie musisz znać ich na pamięć – możesz je sobie wydrukować. PDF z poniższymi skrótami (oraz wieloma innymi przydatnymi dla programistów skrótami klawiaturowymi) znajdziesz na przygotowanej przeze mnie stronie Skróty klawiaturowe dla programistów.

Ponadto, na oficjalnej stronie IntelliJ IDEA znajdziesz dokument PDF zatytułowany IntelliJ IDEA Default Keymap, w którym znajduje się kilkadziesiąt skrótów klawiaturowych, które zostały uznane za przydatne przez autorów IntelliJ IDEA.

Edytor kodu

 • Ctrl + F4 – zamykanie aktualnej zakładki z plikiem w edytorze kodu.
 • Alt + oraz Alt + – nawigacja (następna/poprzednia) pomiędzy zakładkami z otwartymi plikami (ja zmieniam te skróty na Ctrl + Tab oraz Ctrl + Shift + Tab).
 • Ctrl + s – zapisywanie zmian w aktualnie edytowanym pliku.
 • Shift + F10 – uruchamianie programu (po wcześniejszym zdefiniowaniu konfiguracji uruchomienia).
 • psvm lub main – te litery wpisane w klasie Java powodują wstawienie pustej metody main (wstawienie kodu należy zatwierdzić Enterem).
 • sout – te litry wpisane w metodzie w klasie Java powodują wstawienie instrukcji System.out.println(); (wstawienie tej instrukcji kodu należy zatwierdzić Enterem).
 • Alt + Enter – wstawianie importów do klas.
 • Ctrl + kliknięcie lewym przyciskiem myszki – przejdź do definicji pola/metody/klasy.
 • Ctrl + b – jak powyżej, ale bez użycia myszki – przejdź do definicji pola/metody/klasy.
 • Alt + F7 – wyszukuje miejsca w projekcie, gdzie używane jest dane pole/metoda/klasa.
 • Alt + Insert – wyświetla menu Generate, które pozwala na generowanie różnego rodzaju elementów kodu źródłowego (np. settterów i getterów).
 • Ctrl + Shift + n – otwiera okno, w którym możemy wpisać nazwę pliku, którego szukamy i do którego chcemy przejść – bardzo wygodny skrót do nawigacji do konkretnego pliku/klasy – możemy strzałkami przemieszczać się po znalezionych plikach i Enterem zatwierdzić otwarcie wybranego. Po wyświetleniu tego okna, na jego górze możesz wybrać, czego szukasz: klasy, pliku itd.

Refactoring

 • Shift + F6 – zmiana nazwy pliku, klasy, pola, bądź metody.
 • F6 – przenoszenie klasy do innego pakietu.

Różne funkcjonalności

 • Lewy Alt + F12 – wyświetlanie/zamykanie panelu z Terminalem.
 • Alt + 6 – wyświetlanie panelu TODO.
 • Ctrl + Alt + s – otwieranie okna konfiguracji IDEA.
 • Ctrl + Alt + Shift + s – otwieranie okna konfiguracji projektu.
 • Ctrl + Shift + c – kopiowanie ścieżki zaznaczonego pliku bądź katalogu w strukturze projektu.
 • Escape – jeżeli zaznaczyłeś plik w strukturze projektu, korzystałeś z Terminalu, lub innego elementu okna IDEA, to po użyciu Escape wrócisz do edytora kodu, bez potrzeby klikania kodu źródłowego myszką.
 • Ctrl + Q – wyświetla dokumentację skojarzoną z elementem, na którym aktualnie się znajdujemy w kodzie źródłowym.
 • Ctrl + Shift + Enter – dokańcza aktualnie wpisywany fragment kodu (np. dodaje nawiasy klamrowe dla instrukcji try).

Debuggowanie programu

 • Shift + F9 – uruchamianie programu w trybie debuggowania, po wcześniejszym zdefiniowaniu konfiguracji uruchomienia i ustawieniu w kodzie breakpointów.
 • Ctrl + F2 – całkowite zatrzymanie (wyłączenie) uruchomionego programu.
 • F9Resume Program – wznów działanie wstrzymanego programu.
 • Alt + F10Show execution point – przejdź w kodzie do linii, w której zatrzymało się wykonywanie programu w trybie debuggowania.
 • F8Step Over – wykonaj aktualną linię kodu i zatrzymaj się w następnej.
 • F7Step Into – przejdź z wykonaniem programu do treści aktualnie wykonywanej instrukcji – np. do źródła wywoływanej w tej instrukcji metody. Jeżeli w danej instrukcji wywoływanych jest wiele metod, należy strzałkami wybrać metodę i zatwierdzić Enterem.
 • Shift + F8Step Out – dokończ wywoływanie aktualnej metody i zatrzymaj się w instrukcji, która po niej następowała.
 • Alt + F9Run to Cursor – wznów działanie programu i zatrzymaj go ponownie w momencie, gdy wykonanie dojdzie do instrukcji, w której umieściłeś kursor w edytorze kodu.
 • Alt + F8Evaluate Expression... – wylicz wartość, potencjalnie złożonego, wyrażenia.
 • F2Set Value – ustaw wartość zmiennej w panelu Variables podczas debuggowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Nie musisz podawać swojego imienia, e-mailu, ani strony www, aby opublikować komentarz. Komentarze muszą zostać zatwierdzone, aby były widoczne na stronie.