IntelliJ IDEA w akcji – Lista przydatnych skrótów

IDEA posiada ogromną liczbę funkcjonalności i bardzo wiele skojarzonych z nimi skrótów klawiaturowych, które możemy edytować wedle naszych potrzeb w ustawieniach IDEA. Aby otworzyć okno konfiguracji skrótów, z menu głównego wybierz FileSettings... (lub skorzystaj ze skrótu Ctrl + Alt + s), a następnie z lewej strony wybierz pozycję Keymap. Jak edytować skróty opisałem w rozdziale Ustawianie skrótów.

Poniżej znajdziesz listę domyślnych skrótów do tych funkcjonalności, które są, moim zdaniem, przydatne na co dzień. Nie musisz znać ich na pamięć – możesz je sobie wydrukować. PDF z poniższymi skrótami (oraz wieloma innymi przydatnymi dla programistów skrótami klawiaturowymi) znajdziesz na przygotowanej przeze mnie stronie Skróty klawiaturowe dla programistów.

Edytor kodu

 • Ctrl + F4 – zamykanie aktualnej zakładki z plikiem w edytorze kodu.
 • Alt + oraz Alt + – nawigacja (następna/poprzednia) pomiędzy zakładkami z otwartymi plikami (ja zmieniam te skróty na Ctrl + Tab oraz Ctrl + Shift + Tab).
 • Ctrl + s – zapisywanie zmian w aktualnie edytowanym pliku.
 • Shift + F10 – uruchamianie programu (po wcześniejszym zdefiniowaniu konfiguracji uruchomienia).
 • psvm – te litery wpisane w klasie Java powodują wstawienie pustej metody main (wstawienie kodu należy zatwierdzić Enterem).
 • sout – te litry wpisane w metodzie w klasie Java powodują wstawienie instrukcji System.out.println(); (wstawienie tej instrukcji kodu należy zatwierdzić Enterem).
 • Alt + Enter – wstawianie importów do klas.
 • Ctrl + kliknięcie lewym przyciskiem myszki – przejdź do definicji pola/metody/klasy.
 • Ctrl + b – jak powyżej, ale bez użycia myszki – przejdź do definicji pola/metody/klasy.
 • Alt + F7 – wyszukuje miejsca w projekcie, gdzie używane jest dane pole/metoda/klasa.
 • Alt + Insert – wyświetla menu Generate, które pozwala na generowanie różnego rodzaju elementów kodu źródłowego (np. settterów i getterów).
 • Ctrl + Shift + n – otwiera okno, w którym możemy wpisać nazwę pliku, którego szukamy i do którego chcemy przejść – bardzo wygodny skrót do nawigacji do konkretnego pliku/klasy – możemy strzałkami przemieszczać się po znalezionych plikach i Enterem zatwierdzić otwarcie wybranego. Po wyświetleniu tego okna, na jego górze możesz wybrać, czego szukasz: klasy, pliku itd.

Refactoring

 • Shift + F6 – zmiana nazwy pliku, klasy, pola, bądź metody.
 • F6 – przenoszenie klasy do innego pakietu.

Różne funkcjonalności

 • Lewy Alt + F12 – wyświetlanie/zamykanie panelu z Terminalem.
 • Alt + 6 – wyświetlanie panelu TODO.
 • Ctrl + Alt + s – otwieranie okna konfiguracji IDEA.
 • Ctrl + Alt + Shift + s – otwieranie okna konfiguracji projektu.
 • Ctrl + Shift + c – kopiowanie ścieżki zaznaczonego pliku bądź katalogu w strukturze projektu.
 • Escape – jeżeli zaznaczyłeś plik w strukturze projektu, korzystałeś z Terminalu, lub innego elementu okna IDEA, to po użyciu Escape wrócisz do edytora kodu, bez potrzeby klikania kodu źródłowego myszką.

Debuggowanie programu

 • Shift + F9 – uruchamianie programu w trybie debuggowania, po wcześniejszym zdefiniowaniu konfiguracji uruchomienia i ustawieniu w kodzie breakpointów.
 • Ctrl + F2 – całkowite zatrzymanie (wyłączenie) uruchomionego programu.
 • F9Resume Program – wznów działanie wstrzymanego programu.
 • Alt + F10Show execution point – przejdź w kodzie do linii, w której zatrzymało się wykonywanie programu w trybie debuggowania.
 • F8Step Over – wykonaj aktualną linię kodu i zatrzymaj się w następnej.
 • F7Step Into – przejdź z wykonaniem programu do treści aktualnie wykonywanej instrukcji – np. do źródła wywoływanej w tej instrukcji metody. Jeżeli w danej instrukcji wywoływanych jest wiele metod, należy strzałkami wybrać metodę i zatwierdzić Enterem.
 • Shift + F8Step Out – dokończ wywoływanie aktualnej metody i zatrzymaj się w instrukcji, która po niej następowała.
 • Alt + F9Run to Cursor – wznów działanie programu i zatrzymaj go ponownie w momencie, gdy wykonanie dojdzie do instrukcji, w której umieściłeś kursor w edytorze kodu.
 • Alt + F8Evaluate Expression... – wylicz wartość, potencjalnie złożonego, wyrażenia.
 • F2Set Value – ustaw wartość zmiennej w panelu Variables podczas debuggowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Nie musisz podawać swojego imienia, e-mailu, ani strony www, aby opublikować komentarz. Komentarze muszą zostać zatwierdzone, aby były widoczne na stronie.