Zagadki Java

Na tej stronie znajdziesz listę wpisów z zagadkami dotyczącymi języka Java. Zawierają one różnego rodzaju niuanse języka i „podchwytliwe” fragmenty kodu.

Rozwiązanie do każdej zagadki znajdziesz w następnym w kolejności wpisie, tzn. rozwiązanie do zagadki #1 jest dołączone do zagadki #2, zagadki #2 do zagadki #3 itd.

Lista wpisów z zagadkami:

 • Zagadka #1 – operator porównania i złożony operatora porównania.
 • Zagadka #2 – przeładowanie statycznych metod.
 • Zagadka #3 – odwoływanie się do dziedziczonych pól i metod.
 • Zagadka #4 – zamiana tablicy na listę za pomocą metody Arrays.asList.
 • Zagadka #5 – łapanie wyjątków.
 • Zagadka #6 – inicjalizacja i użycie zmiennych różnych typów.
 • Zagadka #7 – dzielenie liczb i łapanie wyjątków.
 • Zagadka #8 – wyrażenia switch.
 • Zagadka #9 – trój-argumentowy operator logiczny.
 • Zagadka #10 – dziedziczenie domyślnych metod interfejsów.
 • Zagadka #11 – priorytety operatorów warunkowych.