Rozdział 7 - Metody

W tym rozdziale:

 • dowiemy się, czym są metody i dlaczego są nam potrzebne,
 • opowiemy sobie o: wywoływaniu metod, zwracaniu wartości, oraz argumentach metod,
 • zobaczymy, czym jest przeładowywanie metod,
 • dowiemy się, jak dokumentować metody,
 • poznamy kilka z przydatnych metod typu String.

W tym rozdziale, wiele z podrozdziałów ma własne sekcje z podsumowaniem, pytaniami sprawdzającymi znajomość materiału, oraz zadania.


Spis treści

 1. Rozdział 7 - Metody
  1. Czym są metody?
   1. Do czego potrzebne są metody?
   2. Podsumowanie podstaw metod
   3. Pytania do podstaw metod
   4. Zadania do podstaw metod
    1. Metoda wypisująca Witajcie!
    2. Metoda odejmująca dwie liczby
  2. Zakres i wywoływanie metod, zmienne lokalne
   1. Zakres metod
   2. Wywoływanie metod
   3. Zmienne lokalne
   4. Czas życia zmiennych lokalnych
   5. Podsumowanie zakresu i wywoływania metod, zmiennych lokalnych
   6. Pytania do zakresu i wywoływania metod, zmiennych lokalnych
  3. Wartości zwracane przez metody
   1. Słowo kluczowe return
   2. Używanie wartości zwracanych przez metody
    1. Przypisanie wyniku metody do zmiennej
    2. Rezultat metody jako argument innej metody
    3. Metoda użyta w instrukcji warunkowej
    4. Nieużywanie wyniku metody
   3. Nieosiągalne ścieżki wykonania i ścieżki bez return
    1. Nieosiągalny kod
   4. Void, czyli niezwracanie wartości
   5. Podsumowanie do zwracania wartości
   6. Pytania do zwracania wartości
   7. Zadania do zwracania wartości
    1. Metoda podnosząca do sześcianu
    2. Metoda wypisująca gwiazdki
  4. Argumenty metod
   1. Modyfikacja argumentów metod
  5. Metody typu string
   1. Przypomnienie metod length i charAt oraz indeksów znaków
   2. Przykłady użycia metod typu String
    1. toLowerCase, toUpperCase
    2. endsWith, startsWith, contains
    3. equals, equalsIgnoreCase
   3. replace, substring, split
  6. Dokumentowanie metod
  7. Podsumowanie, pytania i zadania do argumentów metod i metod typu String
   1. Podsumowanie argumentów metod
   2. Podsumowanie metod typu String
   3. Podsumowanie dokumentowania metod
   4. Pytania
   5. Zadania
    1. Metoda zwracająca ostatni znak
    2. Metoda czyPalindrom
    3. Metoda sumująca liczby w tablicy
    4. Metoda zliczająca znak w stringu
  8. Przeładowywanie metod
   1. Typ zwracany przez metodę a przeładowywanie metod
   2. Nazwy parametrów a przeładowywanie metod
   3. Podsumowanie przeładowywania metod
   4. Pytania do przeładowywania metod
   5. Zadania do przeładowywania metod
    1. Metoda porównująca swoje argumenty

< przejdź do pełnego spisu treści

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Nie musisz podawać swojego imienia, e-mailu, ani strony www, aby opublikować komentarz. Komentarze muszą zostać zatwierdzone, aby były widoczne na stronie.