Rozdział 7 - Metody - Dokumentowanie metod

Wiele nowoczesnych języków programowania udostępnia rodzaj komentarza, który możemy stosować w naszym kodzie do dokumentowania działania metod naszego programu. Komentarz taki zaczynamy od znaków /** a kończymy znakami */

Komentarze dokumentujące służą do:

 • pomocy w zrozumieniu działania metody,
 • opisie parametrów metody,
 • opisie zwracanej wartości,
 • informacji, czy metoda rzuca jakieś wyjątki i w jakich sytuacjach (o wyjątkach będziemy się uczyć wkrótce),
 • dodatkowo, można w komentarzu poinformować o m. in. autorze metody i wersji, od której jest dostępna.
Dokładny opis jak pisać komentarze tego typu można znaleźć na oficjalnej stronie firmy Oracle (właściciela języka Java): Jak dokumentować kod Java

Istnieją narzędzia, które potrafią przejść przez kod źródłowy naszego programu i wygenerować do niego dokumentację na podstawie komentarzy tego specjalnego typu. Przykładem takiego narzędzia jest oficjalny program do tworzenia dokumentacji dla języka Java o nazwie JavaDoc.

Wygenerowaną w ten sposób dokumentację możemy zobaczyć na np. oficjalnej stronie dokumentacji języka Java pod adresem:

JavaDoc - Dokumentacja Java

JavaDoc - dokumentacja typu String
Bardzo wiele frameworków, bibliotek itp. ma własne, wygenerowane w ten sposób dokumentacje dostępne w Internecie – programiści często z nich korzystają.

Spójrzmy na przykład użycia tego rodzaju komentarzy:

Nazwa pliku: JavaDocPrzyklad.java
import java.util.Scanner;

public class JavaDocPrzyklad {
 public static void main(String[] args) {
  System.out.println("Podaj liczbe");

  int x = getInt();

  System.out.println(
    "Ta liczba do kwadratu to " + policzKwadrat(x)
  );
 }

 /**
  * Metoda czeka na podanie przez uzytkownika wartosci,
  * po czym ja zwraca.
  * @return Wartosc podana przez uzytkownika.
  */
 public static int getInt() {
  return new Scanner(System.in).nextInt();
 }

 /**
  * Zwraca przeslana liczbe podniesiona do kwadratu.

  * Przyklad: dla argumentu liczba rownego 5, zwroci 25.
  *
  * @param liczba Liczba, ktora chcemy podniesc do kwadratu.
  * @return Liczba podniesiona do kwadratu.
  */
 public static double policzKwadrat(int liczba) {
  return liczba * liczba;
 }
}

Przed metodami getInt oraz policzKwadrat znajdują się komentarze dokumentacyjne, opisujące co robi każda z tych metod. Dodatkowo, metoda policzKwadrat ma jeden argument, który opisujemy w następujący sposób: najpierw piszemy słowo param poprzedzone znakiem @ (małpa), po którym następuje nazwa argumentu, a po spacji jego opis (może on być dłuższy niż jedna linia).

Możemy w ten sposób opisać więcej, niż jeden parametr:

@param x Pozycja X.
@param y Pozycja Y.

Obie powyższe metody zwracają wartość – do opisu zwracanej wartości używamy słowa @return.

Jeżeli modyfikujemy czyjś kod, który ma komentarz dokumentacyjny, należy po wprowadzeniu zmian do metody zaktualizować także komentarz dokumentujący – jest to bardzo ważne, aby zachować spójność.

Pytanie: czy powinniśmy dokumentować wszystkie metody? Raczej nie – tylko te bardziej skomplikowane lub takie, których opis będzie przydatny w wygenerowanej dokumentacji, którą, być może, dostarczymy osobom, które będą korzystały z naszego kodu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Nie musisz podawać swojego imienia, e-mailu, ani strony www, aby opublikować komentarz. Komentarze muszą zostać zatwierdzone, aby były widoczne na stronie.