Podstawy linii poleceń

Ten artykuł przybliży Ci bardzo ważne dla każdego programisty narzędzie – linię poleceń. Poznasz wiele przydatnych technik i zagadnień związanych z uruchamianiem komend z poziomu linii poleceń.

Założyłem, że korzystasz z systemu Windows 10, jednak większość informacji tutaj zawartych będzie zgodna także z poprzednimi wersjami systemu Windows. Dodatkowo, warto zaznajomić się z treścią tego artykułu, ponieważ wiele z opisanych tutaj zagadnień będziesz mógł wykorzystać także podczas pracy w innych systemach operacyjnych, takich jak Linux.

Artykuł podzielony jest na dwie części. Znajdziesz w nich następujące informacje:

 • Podstawy linii poleceń – Część 1
  1. Czym jest linia poleceń i do czego służy?
  2. Jak uruchomić linię poleceń i jak z niej korzystać?
  3. Uruchamianie komend i aplikacji oraz przekazywanie argumentów.
 • Podstawy linii poleceń – Część 2:
  1. Przydatne komendy.
  2. Zmienne systemowe a linia poleceń.
  3. Standardowe wejście i wyjście (standard in / standard out).
  4. Przekierowanie wykonania komend (pipe) oraz łączenie komend (command chaining).
  5. Kopiowanie z linii poleceń.
  6. Przydatne skróty i konfiguracja linii poleceń.
  7. Proste skrypty .cmd.

Pełny spis treści

 1. Podstawy linii poleceń – Wstęp
  1. Formatowanie używane w artykule
 2. Podstawy linii poleceń – Część 1
  1. Czym jest linia poleceń i do czego służy?
  2. Linia poleceń w systemie Linux
  3. Uruchamianie i korzystanie z linii poleceń
   1. Jak korzystać z linii poleceń?
  4. Uruchamianie komend i aplikacji oraz przekazywanie argumentów
   1. Argumenty komend
   2. Wpisywanie komendy w kilku liniach
   3. Efekty uruchomienia komend
   4. Przerywanie wykonania komendy
 3. Podstawy linii poleceń – Część 2
  1. Przydatne komendy
   1. Komenda cd oraz katalog roboczy
    1. Katalog nadrzędny
    2. Aktualny katalog
    3. Przechodzenie na inne dyski
   2. Komenda dir
   3. Komenda more
   4. Komenda echo
   5. Komenda set
   6. Komenda clip
   7. Komenda cls
   8. Komenda tree
   9. Komenda where
   10. Komenda findstr
   11. Komenda type
   12. Komendy mkdir i rmdir
   13. Komenda del
   14. Komendy ping i ipconfig
   15. Komenda help
   16. Komenda title
   17. Komenda exit
  2. Zmienne systemowe a linia poleceń
   1. Zmiana wartości zmiennej systemowej
    1. Ustawianie wartości zmiennej w linii poleceń
    2. Globalne ustawienie wartości zmiennej
  3. Standardowe wejście i wyjście (standard in / standard out)
   1. Standardowe wejście
   2. Standardowe wyjście
  4. Przekierowanie wykonania komend (pipe) oraz łączenie komend (command chaining)
   1. Łączenie komend (command chaining)
  5. Kopiowanie i wklejanie z/do linii poleceń
   1. Kopiowanie
    1. Komenda clip
    2. Zapis wyniku komendy do pliku
    3. Skróty klawiaturowe
   2. Wklejanie
  6. Przydatne skróty i konfiguracja linii poleceń
   1. Skróty klawiaturowe w linii poleceń
    1. Ostatnio używane komendy
    2. Historia komend
    3. Dopełnianie nazw plików i katalogów
    4. Pełny ekran
    5. Anulowanie wpisywania komendy
    6. Przerywanie komendy
   2. Konfigurowanie okna linii poleceń
    1. Wygląd linii poleceń
    2. Rozmiar okna
    3. Przezroczyste tło okna linii poleceń
  7. Proste skrypty .cmd

Formatowanie używane w artykule

W tym artykule będę stosował następujące formatowanie:

 • techniczne pojęcia: pewna_komenda,
 • przyciski na klawiaturze: Enter,
 • tytuły elementów okien, anglojęzyczne terminy i inne pojęcia: change directory,
 • linia poleceń, wprowadzane komendy (ping w poniższym przykładzie) i istotne informacje pojawiające się w linii poleceń (Control-C i ^C poniżej):
  C:\Users\Przemek>ping google.com -n 10 Pinging google.com [172.217.16.46] with 32 bytes of data: Reply from 172.217.16.46: bytes=32 time=6ms TTL=57 Reply from 172.217.16.46: bytes=32 time=8ms TTL=57 Reply from 172.217.16.46: bytes=32 time=6ms TTL=57 Ping statistics for 172.217.16.46: Packets: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 6ms, Maximum = 8ms, Average = 6ms Control-C ^C C:\Users\Przemek>
 • dane wprowadzane w linii poleceń po uruchomieniu komendy będą zaznaczone jak litera Y poniżej:
  C:\Users\Przemek>rmdir /s pewien_katalog pewien_katalog, Are you sure (Y/N)? Y
 • inne listingi:
  Desktop
  |
  |-- dokumenty
  |
  |-- ksiazki
  |
  `-- programowanie
 • istotne informacje w tekście: nie dziel przez zero,
 • dodatkowe informacje:
  Ramka z dodatkowymi informacjami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Nie musisz podawać swojego imienia, e-mailu, ani strony www, aby opublikować komentarz. Komentarze muszą zostać zatwierdzone, aby były widoczne na stronie.