Rozdział 3 - Zmienne

W tym rozdziale:

  • dowiemy się, czym są zmienne i jak ich używać,
  • poznamy reguły dotyczące nazw w języku Java,
  • opowiemy sobie o typach podstawowych,
  • zaczniemy korzystać z podstawowych operatorów,
  • poznamy pierwszy typ złożony String,
  • zobaczymy, w jaki sposób pobrać od użytkownika dane.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Nie musisz podawać swojego imienia, e-mailu, ani strony www, aby opublikować komentarz. Komentarze muszą zostać zatwierdzone, aby były widoczne na stronie.