Rozdział 3 - Zmienne - Stałe

Czasem chcemy zapisać w kodzie wartości, które symbolizują jakieś niezmienne dane. Pisząc program, który będzie wykonywał różne operacje matematyczne, moglibyśmy chcieć zapisać wartość liczby Pi jako stała – jej wartość nie powinna się zmienić w trakcie wykonania programu.

Z pomocą przychodzą nam stałe, które definiuje się podobnie, jak zmienne, z tym, że:

 • przed typem stałej dodajemy słowo kluczowe final, aby powiadomić kompilator, iż nadana jej wartość będzie niezmienna,
 • zgodnie z konwencją, której jeszcze nie znamy, nazwę stałej zapisujemy wielkimi literami, a kolejne słowa w jej nazwie rozdzielamy znakami podkreślenia.

Spójrzmy na przykład definicji i użycia stałych:

Nazwa pliku: Stale.java
public class Stale {
 public static void main(String[] args) {
  final double PI = 3.14;
  final int LICZBA_DNI_W_TYGODNIU = 7;

  int promien = 20;
  double poleKola = PI * promien * promien;
 }
}

Jak widać w ostatniej linii, stałych możemy używać do wyliczania różnych wartości – w tym przypadku, skorzystaliśmy z stałej PI do wyliczenia pola koła.

Jeżeli w dalszej części programu spróbujemy przypisać stałej inną wartość:

Nazwa pliku: Stale.java
public class Stale {
 public static void main(String[] args) {
  final double PI = 3.14;
  final int LICZBA_DNI_W_TYGODNIU = 7;

  int promien = 20;
  double poleKola = PI * promien * promien;

  // blad!
  PI = 5;
 }
}

to podczas próby kompilacji naszego kodu zobaczymy następujący błąd:

Stale.java:10: error: cannot assign a value to final variable PI PI = 5; ^ 1 error

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Nie musisz podawać swojego imienia, e-mailu, ani strony www, aby opublikować komentarz. Komentarze muszą zostać zatwierdzone, aby były widoczne na stronie.