Rozdział 3 - Zmienne - Pytania

 1. Jak definiujemy zmienne?
 2. Czy zmiennej trzeba nadać wartość początkową w momencie definicji?
 3. Jakie są zasady nazewnictwa zmiennych (i innych obiektów) w Javie?
 4. Czy wielkie litery są rozróżniane w nazwach w Javie?
 5. Jakie typy podstawowe są dostępne w Javie? Czym się różnią?
 6. Jak nazywamy zwykłe wartości zapisane w kodzie, takie jak 3.14, 25, 'a'?
 7. Do czego służą stałe, jak się je definiuje i nazywa?
 8. Czy wszystkie operatory mają takie same priorytety?
 9. Czy można zmieniać priorytet operatorów?
 10. Jaki wynik daje użycie operatora dzielenia / gdy jego argumenty (operandy) są liczbami całkowitymi?
 11. Co to jest rzutowanie typów?
 12. Jak otrzymać w wyniku dzielenia liczbę rzeczywistą?
 13. Do czego służą operatory +=, -= itp.?
 14. Do czego służą operatory ++ i -- oraz czym się różnią ich post- i pre-fixowe wersje?
 15. Jaką wartość będzie miała zmienna x, a jaką zmienna y, w poniższym przykładzie?
  int x = 5++;
  int y = ++5;
  
 16. Do czego służy typ String?
 17. Jak połączyć ze sobą dwa łańcuchy tekstowe?
 18. Co zostanie wypisane w wyniku wykonania poniższego programu?
  String powitanie = "Witajcie!";
  powitanie.toUpperCase();
  
  System.out.println(powitanie);
  
 19. Co zostanie wypisane w wyniku działania poniższego programu?
   
  public class WypiszX {
   public static void main(String[] args) {
    int x;
    System.out.println("x ma wartosc " + x);
   }
  }
  
 20. Jaką wartość będzie miała zmienna liczba?
  int liczba = 2.5 * 20;
  
 21. Które z poniższych nazw zmiennych są niepoprawne i dlaczego?
  char ZNAK;
  int class;
  double $saldo;
  int liczbaPrzedmiotow#;
  int 60godzin;
  
 22. Co zostanie wypisane w wyniku działania poniższego programu?
  public class WypiszXY {
   public static void main(String[] args) {
    int x = 10;
    int y = -5;
    System.out.println("Wspolrzedne X i Y to: " + X + ", " + Y);
   }
  }
  
 23. Czy poniższy kod skompiluje się poprawnie?
  char z = "Z";
  
  System.out.println(z);
  
 24. Jaka wartość zostanie wypisana?
  double liczba = (double)15 / 10;
  
  System.out.println(liczba);
  
 25. Jaką wartość będzie miała zmienna y?
  public class JakaWartosc {
   public static void main(String[] args) {
    int x = 5;
    int y = x + y;
   }
  }
  

Odpowiedzi do pytań

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Nie musisz podawać swojego imienia, e-mailu, ani strony www, aby opublikować komentarz. Komentarze muszą zostać zatwierdzone, aby były widoczne na stronie.