IntelliJ IDEA w akcji – Gradle & Maven

IntelliJ IDEA wspiera projekty korzystające z Maven oraz Gradle. Oba te narzędzia służą do zarządzania projektami napisanymi w Javie – ułatwiają proces budowania projektu, uruchamiania go, wykonywania testów jednostkowych, dodawania zależności do projektu itd.

Jeżeli chcesz poznać podstawy Maven, zapraszam do przeczytania mojego kursu Podstawy Maven.

Projekty korzystające z Maven lub Gradle importujesz do IntelliJ IDEA tak samo, jak inne projekty – albo poprzez wybranie z menu FileOpen... i wybranie katalogu z projektem, lub poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszki na katalog na dysku i wybranie Open Folder as IntelliJ IDEA Community Edition Project (jeżeli taką opcję zaznaczyłeś podczas instalacji IDEI).

Otwieranie i uruchamianie projektu Gradle

Przykładowym projektem Gradle, który możesz spróbować otworzyć, jest projekt proste-puzzle. Jest to gra, którą tworzymy krok po kroku w ósmym rozdziale mojego kursu Tworzenie gier w języku Java. Źródła projektu znajdziesz w katalogu gradle\proste-puzzle w przykładach do kursu IntelliJ IDEA w akcji na GitHubie.

Gdy pobierzesz projekt, zaimportuj go do IDEI poprzez menu FileOpen. Po otwarciu projektu, daj IDEI kilka chwil na zaimportowanie go – czasem trwa to kilkanaście sekund:

Postęp importowania projektu Gradle
Postęp importowania projektu Gradle

Gdy projekt się zaimportuje, po prawej stronie okna IDEI pojawi obrócony o 90 stopni przycisk z napisem Gradle. Gdy go klikniesz, otworzy się panel z nazwą projektu. Możesz kliknąć znak trójkąta przy jego nazwie, aby zobaczyć, z jakich modułów składa się projekt oraz by przejrzeć, jakie zadania Gradle możesz wykonać:

Panel dedykowany dla projektów Gradle
Panel dedykowany dla projektów Gradle

Zaznaczone powyżej przyciski pozwalają na wykonywanie różnych akcji związanych z projektami Gradle. W szczególności przydatny może być pierwszy z nich – służy do ponownego zaimportowania projektu. Czasami po zmianie w plikach konfiguracyjnych Gradle'a (build.gradle) IDEA nie zaczytuje zmian – należy wtedy skorzystać z tego przycisku.

Aby uruchomić ten projekt, możesz utworzyć konfigurację uruchomieniową dedykowaną dla projektów Gradle. Konfiguracje uruchomieniowe omawiałem w rozdziale Uruchamianie programu.

Kliknij na przycisk Add Configuration (widoczny na obrazie powyżej), a następnie w oknie, które się pojawi, kliknij na zaznaczony poniżej znak plusa i wybierz z listy Gradle:

Dodawanie uruchamiania projektu za pomocą wykonania zadania Gradle
Dodawanie uruchamiania projektu za pomocą wykonania zadania Gradle

Po prawej stronie okna pojawią się pola, w których możesz skonfigurować sposób, w jaki chcesz uruchomić program. W przypadku naszego projektu, należy wykonać zadanie Gradle o nazwie desktop:run, dla projektu o nazwie proste-puzzle:

Konfiguracja zadania do wykonania w celu uruchomienia projektu Gradle
Konfiguracja zadania do wykonania w celu uruchomienia projektu Gradle

W Gradle project znajduje się wartość proste-puzzle (moglibyśmy zamiast niego wybrać podmoduł, z którego ten projekt się składa). Aby wybrać projekt, na rzecz którego zadanie ma zostać wykonane, kliknij na przycisk zaznaczony powyżej (na prawo od pola Gradle project). W Tasks wpisz desktop:run. Warto także nazwać utworzoną konfigurację, wpisując dla niej nazwę w polu Name.

Kliknij przycisk OK – projekt jest gotowy do uruchomienia. Skorzystaj ze skrótu Shift + F10, aby uruchomić program. Po chwili powinno pojawić się okno gry:

Uruchomiony przykładowy projekt Gradle
Uruchomiony przykładowy projekt Gradle

Otwieranie i uruchamianie projektu Maven

Przykładowy projekt Maven, który zaimportujemy, pochodzi z mojego kursu Podstawy Maven. Znajdziesz go w katalogu maven\najprostszy-projekt na GitHubie w katalogu z przykładmi do kursu IntelliJ IDEA w akcji.

Aby zaimportować projekt Maven, kliknij w IDEA menu FileOpen..., a następnie wybierz katalog, w którym ten projekt się znajduje. Daj IDEI chwilę na zaimportowanie projektu. Podobnie jak w przypadku projektu Gradle z poprzedniego rozdziału, po prawej stronie okna IDEI pojawi się przycisk, który daje dostęp do panelu dedykowanego dla projektów korzystających z Maven:

Panel dedykowany dla projektów Maven
Panel dedykowany dla projektów Maven

Po kliknięciu na obrócony o 90 stopni przycisk z napisem Maven (zaznaczony powyżej), pojawia się panel z nazwą projektu, dostępnymi zadania do wykonania, i przyciskami, za pomocą których możesz np. ponownie zaimportować projekt lub wykonać jedno z zadań Maven.

Aby uruchomić ten projekt, możesz utworzyć konfigurację uruchomieniową dedykowaną dla projektów Maven. Konfiguracje uruchomieniowe omawiałem w rozdziale Uruchamianie programu.

Kliknij na przycisk Add Configuration, który widoczny jest na powyższym obrazie. W oknie, które się pojawi, kliknij na zaznaczony poniżej przycisk plusa, a następnie wybierz Maven:

Dodawanie uruchamiania projektu za pomocą wykonania zadania Maven
Dodawanie uruchamiania projektu za pomocą wykonania zadania Maven

Po prawej stronie okna pojawią się pola, w których możesz skonfigurować, które z zadań Maven mają zostać wykonane. My podamy dwa zadania rozdzielone spacją: compile oraz exec:java, aby skompilować projekt i uruchomić klasę z metodą main, którą przekażemy jako argument do zadania exec:java. W tym prostym projekcie klasa z metodą main to com.kursjava.maven.HelloMaven, więc do pola Command line wpiszemy:

compile exec:java -Dexec.mainClass=com.kursjava.maven.HelloMaven

Dodatkowo, wypełniłem pole Name, które nadaje nazwę tej konkretnej, utworzonej przez nas konfiguracji:

Konfiguracja zadania do wykonania w celu uruchomienia projektu Maven
Konfiguracja zadania do wykonania w celu uruchomienia projektu Maven

Aby zapisać i zamknąć powyższe okno, kliknij OK. Możemy teraz uruchomić projekt za pomocą skrótu Shift + F10. W panelu, który pojawi się na dole okna, IDEA wyświetli wynik uruchomienia przez Maven podanych przez nas zadań:

[INFO] Scanning for projects...
[INFO] 
[INFO] --------------< com.kursjava.maven:hello-maven >--------------
[INFO] Building hello-maven 1.0-SNAPSHOT
[INFO] --------------------------------[ jar ]-----------------------
[INFO] 
[INFO] --- maven-resources-plugin:2.6:resources
(default-resources) @ hello-maven ---
[INFO] Using 'UTF-8' encoding to copy filtered resources.
[INFO] skip non existing resourceDirectory D:\programowanie\
kursjava_przyklady\intellij_idea_w_akcji_przyklady\maven\
najprostszy-projekt\src\main\resources
[INFO] 
[INFO] --- maven-compiler-plugin:3.1:compile
(default-compile) @ hello-maven ---
[INFO] Nothing to compile - all classes are up to date
[INFO] 
[INFO] --- exec-maven-plugin:1.6.0:java
(default-cli) @ hello-maven ---
Hello Maven!
[INFO] --------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] --------------------------------------------------------------
[INFO] Total time:  2.089 s
[INFO] Finished at: 2020-06-05T15:11:51+02:00
[INFO] --------------------------------------------------------------

Widoczny powyżej tekst Hello Maven! to komunikat wypisywany przez klasę HelloMaven, którą wskazaliśmy do uruchomienia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Nie musisz podawać swojego imienia, e-mailu, ani strony www, aby opublikować komentarz. Komentarze muszą zostać zatwierdzone, aby były widoczne na stronie.