Rozdział 5 - Pętle

W tym rozdziale:

  • dowiemy się, czym są pętle w programowaniu,
  • poznamy trzy z czterech dostępnych w języku Java rodzajów pętli: for, while, oraz do..while,
  • dowiemy się, do czego służą słowa kluczowe break oraz continue,
  • zobaczymy, jak możemy wykorzystywać pętle do pracy z łańcuchami tekstowymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Nie musisz podawać swojego imienia, e-mailu, ani strony www, aby opublikować komentarz. Komentarze muszą zostać zatwierdzone, aby były widoczne na stronie.