Rozdział 5 - Pętle - Czym są pętle?

Pętle w programowaniu służą do wykonywania zestawu instrukcji tak długo, jak określony warunek jest prawdziwy, to znaczy, jego wartość to true. Każdy obieg pętli nazywamy iteracją.

Warunek pętli zapisujemy tak samo, jak warunki w instrukcjach warunkowych:

  • korzystamy w nich z operatorów relacyjnych,
  • bardziej złożone warunki możemy zapisać używając operatorów warunkowych && oraz ||
  • możemy też korzystać ze zmiennych typu boolean,
  • końcową wartością wyrażenia będącego warunkiem pętli musi być jedną z dwóch wartości: true bądź false.

Język Java posiada cztery rodzaje pętli, które różnią się od siebie składnią, zastosowaniem i sposobem działania – najpierw poznamy trzy z nich, a z ostatnią zaznajomimy się w rozdziale o tablicach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Nie musisz podawać swojego imienia, e-mailu, ani strony www, aby opublikować komentarz. Komentarze muszą zostać zatwierdzone, aby były widoczne na stronie.