Skróty klawiaturowe dla programistów

Znajomość skrótów klawiaturowych ma bardzo duży wpływ nie tylko na szybkość pracy, ale także na naszą wygodę. Stosując skróty klawiaturowe możemy zaoszczędzić bardzo dużo czasu podczas korzystania z komputera.

Znajomość skrótów klawiaturowych związanych z edycją tekstu jest moim zdaniem bardzo ważna dla programistów, a w szczególności dla osób, które dopiero uczą się programować. Powód jest prosty – dzięki ich wykorzystaniu jesteśmy w stanie szybko manipulować kodem źródłowym i przemieszać się po plikach. Mniej czasu spędzamy na operacji myszą komputerową, dzięki czemu możemy skupić się na pisaniu kodu – potrzeba zmiany ręki pomiędzy klawiaturą a myszą zajmuje sporo czasu. Niekiedy też wykonywanie operacji myszką jest znacznie wolniejsze, niż skorzystanie ze skrótu klawiaturowego.

Poniżej znajduje się lista skrótów klawiaturowych używanych przeze mnie na co dzień. Są one przeznaczone dla użytkowników systemu Windows, ale większość z nich będzie działać także na innych systemach. Polecam sprawdzić ich działanie w praktyce.

Jeżeli znasz jakiś ciekawy skrót klawiaturowy, który pominąłem na poniższej liście – daj znać!

Dostępna jest także zwięzła wersja do druku: skróty klawiaturowe PDF.

Manipulacja tekstem i poruszanie się po tekście

Dzięki poniższym skrótom będziemy w stanie bardzo szybko przemieszczać się po dokumentach oraz manipulować ich treścią. Skróty te powinny działać jednakowo w większości edytorów takich jak IntelliJ IDEA, Notepad++, Microsoft Word, Open Office itd. Bardzo polecam ich używanie – niesamowicie ułatwiają życie!

 • Ctrl + F – otwiera okno wyszukiwania tekstu,
 • F3 oraz Shift + F3 – przejdź do następnego/poprzedniego znalezionego fragmentu tekstu podanego w oknie wyszukiwania tekstu,
 • Ctrl + a – zaznacza cały tekst,
 • Ctrl + c oraz Ctrl + v oraz Ctrl + x – kopiuje zaznaczony tekst / wkleja skopiowany wcześniej bądź wycięty tekst / wycina zaznaczony tekst; skróty te działają także na plikach (powodują kopiowanie pliku z dysku / wklejanie skopiowanego pliku / wycinanie pliku),
 • Ctrl + z oraz Ctrl + y – cofa ostatnią zmianę / ponawia cofniętą zmianę – obu skrótów można używać wielokrotnie, by cofnąć się w edycji tekstu o kilka zmian / ponowić wycofane zmiany,
 • Ctrl + – przeskocz frazę tekstu w lewo,
 • Ctrl + – przeskocz frazę tekstu w prawo,
 • Shift + – zaznacz znak na lewo od miejsca edycji,
 • Shift + – zaznacz znak na prawo od miejsca edycji,
 • Ctrl + Shift + – zaznacz całe słowo na lewo od miejsca edycji,
 • Ctrl + Shift + – zaznacz całe słowo na prawo od miejsca edycji,
 • Home – przeskocz do początku linii,
 • End – przeskocz na koniec linii,
 • Shift + Home – zaznacz całą linię na lewo od miejsca edycji,
 • Shift + End – zaznacz całą linię na prawo od miejsca edycji,
 • Ctrl + Home – przeskocz na początek pliku,
 • Ctrl + End – przeskocz na koniec pliku,
 • Ctrl + Shift + Home – zaznacz cały tekst od bieżącej lokalizacji do początku pliku,
 • Ctrl + Shift + End – zaznacz cały tekst od bieżącej lokalizacji do końca pliku.

Okna i formularze

Te skróty pozwalają m. in. na łatwe przemieszczanie się pomiędzy oknami otwartych programów i katalogów oraz pomiędzy zakładkami w tych programach.

 • Alt + Tab oraz Alt + Shift + Tab – zmiana aktywnego okna na następne / poprzednie – ten skrót świetnie nadaje się do nawigowania pomiędzy różnymi aplikacjami, z których korzystamy,
 • Alt + Spacja + m – minimalizacja okna – na niektórych systemach będzie to inna litera niż m – po naciśnięciu skrótu Alt + Spacja na pasku górnym aktywnego okna pojawi się małe menu – możesz tam sprawdzić, którą literę należy użyć – będzie podkreślona,
 • Tab oraz Shift + Tab – przejście do następnego / poprzedniego elementu formularza,
 • Ctrl + Tab oraz Ctrl + Shift + Tab – zmiana zakładki na następną / poprzednią – działa w większości edytorów i przeglądarek, chociaż w IntelliJ IDEA domyślnie ten skrót ma postać Ctrl + oraz Ctrl + , ale ja zawsze zmieniam domyślne ustawienie tych skrótów, by było spójne z innymi aplikacjami,
 • Ctrl + w – zamknięcie aktywnej zakladki,
 • Ctrl + t – otworzenie nowej zakładki w przeglądarce (Opera, Firefox itp.).

Aplikacje

Kilka przydatnych skrótów do uruchamiania aplikacji i zarządzania nimi.

 • Znak Windows + 1/2/3 itd. – uruchomia n-tą aplikację z paska szybkiego uruchamiania – dla przykładu, na moim pasku szybkiego uruchamiania pierwsza pozycja to linia poleceń systemu Windows, a druga to Notepad++. Użycie skrótu Znak Windows + 1 powoduje uruchomienie linii poleceń, a Znak Windows + 2 uruchamia Notepad++.
 • Znak Windows + r – uruchamia okno "Uruchamianie", gdzie możemy wpisać aplikację, którą chcemy uruchomić – np. cmd aby uruchomić linię poleceń,
 • Alt + F4 – zamykanie aktywnego programu / okna z katalogiem – uwaga – pamiętaj aby najpierw zapisać otwarte dokumenty!
 • Ctrl + n – otwiera nowy, pusty dokument np. w Notepad++,
 • Ctrl + s – zapisuje zmiany w aktualnie otwartym pliku,
 • F2 – gdy zaznaczymy plik w eksploratorze Windows, ten skrót pozwoli nam na zmianę nazwy tego pliku,
 • Ctrl + c – tym skrótem wysyłamy sygnał do aktualnie uruchomionego w linii poleceń programu, aby zakończył działanie,
 • F7 – skrót obowiązujący w linii poleceń – otwiera listę ostatnio wywoływanych komend,
 • Alt + Enter – zwiększa aktualnie otwarte okno linii poleceń, by zajmowało cały ekran.

IntelliJ IDEA

Wiele z poprzednio zaprezentowanych skrótów działa w IntelliJ IDEA. Wspomnę tutaj jeszcze o dwóch, które na pewno Ci się przydadzą:

 • Ctrl + Shift + n – otwiera okno, w którym możemy wpisać nazwę pliku, którego szukamy i do którego chcemy przejść – bardzo wygodny skrót do nawigacji do konkretnego pliku/klasy – możemy strzałkami przemieszczać się po znalezionych plikach i Enterem zatwierdzić otwarcie wybranego,
 • Ctrl + F4 – zamyka aktualnie otwartą zakładkę z plikiem – w innych programach tę samą operację uzyskuje się za pomocą skrótu Ctrl + w.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Nie musisz podawać swojego imienia, e-mailu, ani strony www, aby opublikować komentarz. Komentarze muszą zostać zatwierdzone, aby były widoczne na stronie.