Rozdział 11 - Wyjątki

Ten rozdział dotyczy obsługi sytuacji wyjątkowych w programach napisanych w języku Java.

W tym rozdziale:

  • dowiemy się, czym są wyjątki i kiedy je stosować,
  • zobaczymy, jak łapać wyjątki i obsługiwać je za pomocą try..catch..finally,
  • nauczymy się jak tworzyć i wykorzystywać własne klasy wyjątków,
  • poznamy dwa rodzaje wyjątków: Checked oraz Unchecked, a także zobaczymy, jak sprawdzić, do którego rodzaju należy konkretna klasa wyjątków,
  • opowiemy sobie o wadach i zaletach wyjątków,
  • dowiemy się, jak deklarować potencjał rzucenia wyjątków przez nasze metody,
  • użyjemy mechanizmu try-with-resources wprowadzonego do Java w wersji 1.7 w przykładzie korzystającym z klas Java, które służą do czytania plików.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Nie musisz podawać swojego imienia, e-mailu, ani strony www, aby opublikować komentarz. Komentarze muszą zostać zatwierdzone, aby były widoczne na stronie.