Tworzenie gier w Javie – Ustawienie rozmiaru okna

W tym krótkim rozdziale zobaczysz, jak ustawić rozmiar okna. Ta funkcjonalność będzie nam potrzebna w przykładach z kolejnych rozdziałów.

Za pomocą obiektu LwjglApplicationConfiguration w klasie DesktopLauncher możemy ustawić wiele parametrów związanych z oknem gry oraz sposobem wyświetlania grafiki.

Poniższy prosty przykład ustawia rozmiar okna, jego tytuł, a także uniemożliwia zmianę rozmiaru okna:

rozdzial-04/ustawienia-rozmiaru-okna/desktop/src/com/kursjava/gamedev/desktop/DesktopLauncher.java
package com.kursjava.gamedev.desktop;

import com.badlogic.gdx.backends.lwjgl.LwjglApplication;
import com.badlogic.gdx.backends.lwjgl.LwjglApplicationConfiguration;
import com.kursjava.gamedev.WindowSizeExample;

public class DesktopLauncher {
 public static void main (String[] arg) {
  LwjglApplicationConfiguration config = new
      LwjglApplicationConfiguration();

  config.resizable = false;
  config.width = 600;
  config.height = 300;
  config.title = "Okno o konkretnym rozmiarze – https://kursjava.com";

  new LwjglApplication(new WindowSizeExample(), config);
 }
}

Okno tego przykładu wygląda następująco:

Okno o konkretnym rozmiarze
Okno o konkretnym tytule i rozmiarze, którego nie można zmienić

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Nie musisz podawać swojego imienia, e-mailu, ani strony www, aby opublikować komentarz. Komentarze muszą zostać zatwierdzone, aby były widoczne na stronie.