IntelliJ IDEA w akcji – Konfiguracja

IntelliJ IDEA posiada setki opcji, które możesz skonfigurować w taki sposób, aby pracowało Ci się jak najwygodniej. Poza konfigurację IDEI, możesz też zmienić ustawienia konkretnego projektu, np. używaną wersję Java.

Konfiguracja IDEI

Aby otworzyć okno konfiguracji IDEI, kliknij w menu na „File”, a następnie na „Settings...”. Możesz też użyć skrótu Ctrl + Alt + s. Okno konfiguracji wygląda następująco:

Okno ustawień IntelliJ IDEA
Okno ustawień IntelliJ IDEA

Po lewej stronie znajduje się lista podzielonych tematycznie ustawień. Przejrzyj ją, aby zaznajomić się z opcjami, jakie możesz skonfigurować. W lewym, górnym rogu okna znajduje się pole wyszukiwania – możesz wpisać tam fragment opisu szukanego ustawienia, a IDEA zawęzi listę wszystkich ustawień do tych, które pasują do wpisanego przez Ciebie tekstu.

Poniżej omawiam kilka wartych wspomnienia ustawień, które możesz chcieć wypróbować.

Appearance & Behavior

W zakładce Appearance & BehaviorAppearance możesz ustawić m. in. kolorystykę okna IDEI (pole Theme) oraz rozmiar i rodzaj czcionki używanej w menu, ustawieniach, oraz nazwach plików (Use custom font) – czcionkę używaną w edytorze kodu ustawia się gdzie indziej.

Keymap

Tutaj możesz sprawdzić skróty klawiaturowe przypisane do różnych akcji, a także je zmodyfikować. Panel Keymap zawiera pole wyszukiwania, dzięki czemu możesz szybko znaleźć szukany przez Ciebie skrót. Do edycji skrótów wrócimy za moment.

Editor

Ta zakładka zawiera ustawienia edytora kodu dla różnych języków programowania.

Editor → General → Editor Tabs

W tym panelu znajdziesz dwa ustawienia, które uważam za bardzo przydatne. Gdy pracujesz nad dużymi projektami, często możesz mieć potrzebę otwarcia wielu plików naraz, aby móc się pomiędzy nimi przełączać i przeglądać ich zawartość.

Domyślnie zakładki z otwartymi plikami są w jednym rzędzie – jeżeli odznaczysz opcję „Show tabs in one row” w sekcji Appearance, będą one wyświetlane w kilku rzędach, co jest moim zdaniem czytelniejsze przy większe liczbie otwartych okien:

Porównanie wyświetlania zakładek w edytorze kodu w wielu rzędach (obraz na górze) i w jednym rzędzie (dolny obraz)
Porównanie wyświetlania zakładek w edytorze kodu w wielu rzędach (obraz na górze) i w jednym rzędzie (dolny obraz)

Pierwszy obrazek prezentuje wyświetlanie zakładek plików w wielu rzędach (czyli proponowane przez mnie ustawienie: „Show tabs in one row” niezaznaczone). Na drugim rysunku domyślne ustawienie – zakładki, które się nie mieszczą, nie są widoczne.

Drugie przydatne ustawienie w tym panelu to „Tab limit” w sekcji Closing policy. Ta liczba wyznacza ile maksymalnie może być naraz otwartych plików – ja ustawiam tę wartość na 30.

Editor → Font

EditorFont pozwala na zmianę rozmiaru i typu czcionki używanej w edytorze kodu.

Editor → Color Scheme

EditorColor Scheme zawiera listę języków i typów plików, których styl kolorowania składni możesz zmodyfikować. Dla przykładu, ja zmieniam kolor komentarzy w języku Java, by miały czerwony kolor (domyślnie są szare).

Gdy wybierzesz jeden z języków/typów plików, po prawej stronie pojawi się lista elementów, które możesz skonfigurować, a także przykładowy fragment pliku, abyś miał podgląd na zmiany. Możesz kliknąć na dowolny element w tym przykładowym pliku, a następnie zmienić dla niego wygląd.

Gdy np. klikniesz na komentarz /* Block comment */ będziesz mógł zmienić ustawienie stylu wszystkich komentarzy blokowych w plikach z kodem Java. Domyślnie modyfikacja wyglądu jest wyłączona i musisz odznaczyć pole „Inherit values from:”, aby móc dokonać zmian. Będziesz wtedy mógł zmienić kolor czcionki i jej tła, klikając na prostokąt z kolorem i zaznaczając pola typu check box przy etykietach Foreground (czcionka) oraz Background (tło):

Konfigurowanie kolorowania składni języka Java
Konfigurowanie kolorowania składni języka Java

Editor → Code Style

W EditorCode Style możesz zmienić różne aspekty związane z formatowaniem kodu różnych języków, np. ustawić, czy Twoje pliki z kodem Java będą jako wcięcia używały znaki spacji, czy znaki tabulacji.

Po wybraniu z listy języka, którego ustawienia chcesz zmienić, po prawej stronie okna pojawi się panel z dodatkowymi zakładkami, na których znajdziesz bardzo wiele ustawień – warto przejrzeć je i dostosować do własnych wymagań.

Style kodu można eksportować – możesz je potem zaimportować na innym komputerze. Często też na projektach komercyjnych dostępne są konfiguracje, które powinniśmy zaimportować, aby kod, który będziemy pisać, był zgodny z wytyczonymi na projekcie standardami. Aby to zrobić, kliknij zaznaczony poniżej po prawej stronie przycisk – pojawi się lista z różnymi opcjami, w tym Export oraz Import Scheme:

Przycisk do importowania i eksportowania ustawień Code Style
Przycisk do importowania i eksportowania ustawień Code Style

Po lewej stronie tego przycisku możesz wybrać jedną z dostępnych konfiguracji.

Editor → Live Templates

Live Templates to szablony fragmentów kodu źródłowego. Wpisując kombinację liter przypisanych do danego szablonu, możesz szybko umieścić skojarzony z nim fragment kodu źródłowego w Twojej klasie. Widzieliśmy już dwa przykłady tej funkcjonalności w rozdziale Metoda main i skróty psvm i sout – używaliśmy tam szablonów dla metody main (skrót psvm lub main) oraz dla System.out.println (skrót sout).

IDEA posiada także inne szablony, a ponadto pozwala Ci na definiowanie własnych w menu EditorLive Templates:

Konfigurowanie Live Templates (szablonów kodu)
Konfigurowanie Live Templates (szablonów kodu)

Po prawej stronie okna widzisz listę grup ze zdefiniowanymi szablonami – jeżeli klikniesz na znak trójkąta, to lista, skojarzona z daną grupą szablonów zostanie rozwinięta. Gdy klikniesz na jeden z szablonów na liście (ja powyżej kliknąłem na szablon o skrócie fori), to na dole okna zobaczysz informacje o danym szablonie. Są tam m. in.:

  • Abbreviation – skrót szablonu, który należy wpisać w edytorze, aby skrót został rozpoznany.
  • Description – opis skrótu, który pojawi się w edytorze kodu.
  • Template text – treść szablonu – możliwe jest definiowanie zmiennych, które trzeba będzie wypełnić, gdy wstawi się dany szablon.
  • Applicable in – miejsca, gdzie dany szablon ma być rozpoznawany – możesz zdefiniować szablon, który będzie działał np. tylko definicjach w kodzie źródłowym. Przykładem takiego szablonu jest psvm – ten skrót nie działa w ciele metody – nie miałoby sensu generowanie kodu metody main w innej metodzie.

Klikając na przycisk + po prawej stronie okna możesz zdefiniować własne szablony kodu.

Plugins

Na tej zakładce możesz szukać i instalować różne pluginy do IntelliJ IDEA. Pluginów jest bardzo wiele i jeżeli potrzebujesz dodatkowej funkcjonalności, której IDEA nie posiada, na pewno znajdziesz plugin, który spełni Twoje oczekiwania.

W panelu z pluginami na górze widnieją dwie etykiety: „Marketplace” oraz „Installed”. Po kliknięciu na pierwszą z nich będziesz mógł przeglądać pluginy gotowe do zainstalowania, a po kliknięciu na „Installed” zobaczysz listę już zainstalowanych pluginów. Aby zainstalować plugin, znajdź go na liście na zakładce „Marketplace”, a następnie kliknij na przycisk „Install”, który będzie wyświetlany po prawej stronie nazwy pluginu. Niektóre pluginy wymagają restartu IDEI, aby zaczęły działać.

Dwoma darmowymi pluginami, które możesz chcieć wypróbować na początku swojej przygody z IntelliJ IDEA, są Key Promoter X oraz Presentation Assistant. Na dole okna IDEI wyświetlają one „dymki” z informacjami o akcjach, które wykonujesz pracując w IDEI, wraz z ewentualnymi skrótami klawiaturowymi, których mógłbyś użyć zamiast wykonywać te akcje „ręcznie”. Presentation Assistant jest dodatkowo przydatny, gdy chcesz ustawić skrót klawiaturowy dla pewnej akcji, ale nie jesteś jej w stanie znaleźć w ustawianiach w sekcji „Keymap”.

Przykład informacji wyświetlanych przez oba pluginy: dymek po lewej stronie (zielony) został wyświetlony przez plugin Presentation Assistant, natomiast dymek po prawej stronie – przez Key Promoter X. Oba pluginy poinformowały o wykonanej akcji – w tym przypadku było to uruchomienie przeze mnie klasy:

Informacje wyświetlane przez pluginy Presentation Assistant (po lewej) i Key Promoter X
Informacje wyświetlane przez pluginy Presentation Assistant (po lewej) i Key Promoter X

Uwaga: niektóre pluginy są płatne, a inne wymagają, abyś miał komercyjną wersję IntelliJ IDEA.

Konfiguracja projektu

Poza konfigurowaniem całej IDEI, możesz też konfigurować projekt, nad którym pracujesz. Aby otworzyć okno konfiguracji projektu, z menu „File” wybierz „Project Structure” lub użyj skrótu Ctrl + Alt + Shift + s.

Poprzeglądaj zawartość okna, które się pokaże, aby się z nim zaznajomić. Polami, które być może będziesz chciał modyfikować, to „Project SDK” oraz „Project language level” w zakładce Project.

Za pomocą pierwszego wybierasz instalację Java, która ma być używana do kompilowania i uruchamiania Twojego projektu. Drugie to wersja języka Java, które ma być używana w Twoim kodzie. Im nowsza (wyższa) wersja, tym więcej funkcjonalności języka będzie dostępnych do Twojej dyspozycji. Możesz także chcieć skorzystać z tzw. funkcjonalności „preview”, czyli nowych elementów języka Java, które nie są jeszcze w standardzie i mogą się zmienić w kolejnych wersjach Java, bądź zostać całkowicie wycofane.

Więcej o funkcjonalnościach „preview” znajdziesz w moim artykule Nowości w Java 14. Konfigurację użycia tych funkcjonalności w IntelliJ IDEA także znajdziesz we wspomnianym artykule, w rozdziale IntelliJ IDEA i funkcjonalności „preview”.
Ustawienia dla projektu - przykład ustawiania JDK oraz wersji języka Java
Ustawienia dla projektu - przykład ustawiania JDK oraz wersji języka Java

Możesz też ustalić „Language level” w zakładce Modules dla każdego modułu, z którego składa się Twój projekt (np. gdy tworzysz wielomodułowy projekt za pomocą Gradle lub Maven).

Ustawianie skrótów

IDEA po zainstalowaniu posiada bardzo wiele skrótów. O kilku wspominam w różnych rozdziałach tego artykułu – ich podsumowanie znajdziesz w ostatnim rozdziale.

Czasami możesz mieć potrzebę dodać nowy skrót do pewnej akcji, która domyślnie nie miała przyporządkowanej żadnej kombinacji klawiszy, lub zmienić istniejący skrót na inny.

W konfiguracji IDEA w zakładce Keymap (skrót otwierania konfiguracji IDEA to Ctrl + Alt + s) znajdziesz pole do wyszukiwania akcji, dzięki czemu będziesz mógł znaleźć szukaną akcję, której skrót chcesz sprawdzić/dodać/zmodyfikować:

Pole, w którym możemy wpisać szukaną akcję, by sprawdzić lub ustawić powiązany z nią skrót
Pole, w którym możemy wpisać szukaną akcję, by sprawdzić lub ustawić powiązany z nią skrót

Ja zawsze modyfikuję skróty dla akcji Select Next Tab oraz Select Previous Tab. Są one odpowiedzialne za nawigację pomiędzy plikami otwartymi w edytorze kodu.

Jeżeli otworzysz konfigurację skrótów, zobaczysz, że domyślne skróty dla akcji Select Next Tab oraz Select Previous Tab to, odpowiednio, Alt + oraz Alt + . W innych aplikacjach te skróty to Ctrl + Tab oraz Ctrl + Shift + Tab i właśnie na te kombinacje klawiszy ja zawsze ustawiam te dwie akcje, co widzisz na powyższym obrazku – akcje Select Next Tab i Select Previous Tab są zaznaczone na niebiesko, ponieważ zmodyfikowałem ich domyślne wartości.

Aby zmodyfikować skrót przypisany do akcji, znajdź ją na liście, a następnie kliknij na nią prawym przyciskiem myszy – z menu, które się pojawi, wybierz „Add Keyboard Shortcut”. Gdy pojawi się małe okno, naciśnij na klawiaturze kombinację klawiszy, które chcesz ustawić jako skrót – IDEA je zarejestruje i wyświetli w tym oknie. Możesz zatwierdzić ustawiony skrót klikając na przycisk OK:

Okno ustawiania skrótu - należy nacisnąć kombinację klawiszy, którą chcemy ustawić
Okno ustawiania skrótu - należy nacisnąć kombinację klawiszy, którą chcemy ustawić

Uwaga: niektóre skróty klawiaturowe, takie jak właśnie Ctrl + Tab oraz Ctrl + Shift + Tab, są same w sobie rozpoznawane jako skróty wykonujące pewne akcje na formularzach, takich jak powyżej, i nie da się ich ustawić „normalnie”, tzn. po prostu poprzez ich wciśnięcie na klawiaturze. Aby je ustawić, należy w tych szczególnych przypadkach kliknąć na przycisk + znajdujący się po prawej stronie pola z wprowadzanym skrótem, i wybrać ten konkretny skrót:

Sposób na ustawienie specjalnego skrótu dla akcji
Sposób na ustawienie specjalnego skrótu dla akcji

Jeżeli ustawisz skrót, który używany jest przez inną akcję, to po próbie zatwierdzenia go zobaczysz poniższe okno:

Informacja, jaką wyświetla IDEA, gdy ustawiony skrót jest zajęty
Informacja, jaką wyświetla IDEA, gdy ustawiony skrót jest zajęty

Możesz wtedy kliknąć na przycisk „Remove”, aby usunąć skrót z akcji, która używała go do tej pory, dzięki czemu zostanie on przypisany do tej akcji, dla której ten skrót chciałeś ustawić.

Korzystanie ze skrótów znacząco przyspiesza pracę – warto nauczyć się podstawowych skrótów oraz ustawić je dla akcji, które będą dla nas przydatne. Spis przydatnych skrótów (nie tylko związanych z IntelliJ IDEA) dla programistów znajdziesz w moim artykule Skróty klawiaturowe dla programistów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Nie musisz podawać swojego imienia, e-mailu, ani strony www, aby opublikować komentarz. Komentarze muszą zostać zatwierdzone, aby były widoczne na stronie.