Rozdział 5 - Pętle - Pytania

 1. Do czego służą pętle?
 2. Czym różnią się od siebie poznane dotąd pętle?
 3. Jak nazywamy obieg pętli?
 4. Czy ciało pętli zawsze wykona się chociaż raz?
 5. Co się stanie, gdy warunek pętli będzie zawsze spełniony i nie zmieni się w trakcie działania programu?
 6. Z jakich części składa się pętla for? Czy są one wymagane?
 7. Jak sprawdzić znak na danej pozycji w zmiennej typu String? Jak sprawdzić pierwszy znak, a jak ostatni?
 8. Jak sprawdzić z ilu znaków składa się zmienna typu String?
 9. Czy poniższe fragmenty kodów źródłowych są sobie równoważne?
  int i = 0;
  while (i < 10) {
   System.out.print(i + " ");
   i++;
  }
  
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
   System.out.print(i + " ");
  }
  
 10. Do czego służą instrukcje break oraz continue?
 11. Jaki będzie wynik działania poniższego fragmentu kodu?
  for (int i = 0; i < 3; i++) {
   for (int j = 0; j < 10; j++) {
    System.out.println("j = " + j);
  
     if (j == 1) {
      break;
     }
   }
  }
  
 12. Co zostanie wypisane w ramach działania poniższego fragmentu kodu?
  String komunikat = "Witaj";
  
  for (int i = 0; i <= komunikat.length(); i++) {
   System.out.print(komunikat.charAt(i) + " ");
  }
  
 13. Przepisz kod poniżej tak, by używał pętli while:
  for (int i = 1, j = 1; i * j < 100; i++, j += 2) {
   System.out.print((i * j) + " ");
  }
  

Odpowiedzi do pytań

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Nie musisz podawać swojego imienia, e-mailu, ani strony www, aby opublikować komentarz. Komentarze muszą zostać zatwierdzone, aby były widoczne na stronie.