Rozdział 3 - Zmienne - Używanie zmiennych

Jeżeli zdefiniujemy zmienną w metodzie, to zanim jej użyjemy, musimy przypisać jej wartość.

Zmienne zdefiniowane w metodach nazywamy zmiennymi lokalnymi. O zmiennych innych niż zmienne lokalne porozmawiamy wkrótce.

Spójrzmy na poniższy przykład:

Nazwa pliku: UzycieNiezainicjalizowanejZmiennej.java
public class UzycieNiezainicjalizowanejZmiennej {
 public static void main(String[] args) {
  int x;

  // blad! nie nadalismy zmiennej x jeszcze zadnej wartosci
  System.out.println("Wartosc x wynosi: " + x);
 }
}

Jeżeli spróbujemy użyć zmiennej, której nie nadaliśmy jeszcze wartości, to próba kompilacji naszego kodu zakończy się błędem. Jest to spowodowane tym, że, co prawda, powiedzieliśmy kompilatorowi czym jest "x"jest to zmienna mogąca przechowywać liczby typu całkowitego – nie powiedzieliśmy mu jednak, jaką zmienna x ma wartość, więc kompilator protestuje:

UzycieNiezainicjalizowanejZmiennej.java:6: error: variable x might not have been initialized System.out.println("Wartosc x wynosi: " + x); ^ 1 error

Spójrzmy na kolejny przykład, w którym używamy kilku zmiennych różnych typów:

Nazwa pliku: UzycieZmiennych.java
public class UzycieZmiennych {
 public static void main(String[] args) {
  boolean padaDeszcz = false;

  byte liczbaDni = 127;
  int liczbaLatSwietlnych = 1000000;
  double pi = 3.14;

  char jedenZnak = 'a';

  System.out.println("Czy pada deszcze? " + padaDeszcz);

  System.out.println("Liczba dni: " + liczbaDni);
  System.out.println("Liczba lat swietlnych: " + liczbaLatSwietlnych);

  System.out.println("Liczba pi: " + pi);

  System.out.println("Pierwsza litera alfabetu to " + jedenZnak);
 }
}

W wyniku działania programu, na ekranie zobaczymy:

Czy pada deszcze? false Liczba dni: 127 Liczba lat swietlnych: 1000000 Liczba pi: 3.14 Pierwsza litera alfabetu to a

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Nie musisz podawać swojego imienia, e-mailu, ani strony www, aby opublikować komentarz. Komentarze muszą zostać zatwierdzone, aby były widoczne na stronie.