Rozdział 1 - Wstęp - Instalacja Java i przygotowanie środowiska programistycznego

Zanim będziemy mogli kompilować i uruchamiać programy napisane w języku Java, musimy przygotować nasze środowisko programistyczne.

Katalog z przykładami

W trakcie kursu będziemy pisali wiele programów. Stwórz na dysku swojego komputera katalog, w którym będziesz je przechowywać. Katalog może się nazywać, na przykład, programowanie, a utworzyć go możesz, na przykład, na dysku C:

Katalog na przyklady

Edytor tekstu – Notepad++ i IntelliJ IDEA

Następnie, zainstalujemy program Notepad++, w którym będziemy pisać przez pewien czas nasze kody źródłowe.

Program Notepad++ jest darmowym, rozbudowanym notatnikiem, który m. in. koloruje składnię kodu, co ułatwia jego pisanie i czytanie. Pobierz i zainstaluj program Notepad++ ze strony:

http://notepad-plus-plus.org/download

Po zainstalowaniu i uruchomieniu Notepad++, powinnaś/powinieneś zobaczyć okno programu podobne do tego zaprezentowanego na obrazku poniżej:

Okno programu Notepad++

Docelowo, w dalszej części kursu, najlepiej, abyś korzystała/korzystał z IntelliJ IDEA. Jest to darmowe, wygodne, i profesjonalne narzędzie do tworzenia aplikacji w języku Java. Jednakże, na początku Notepad++ w zupełności nam wystarczy. Gdy nauczysz się jak kompilować i uruchamiać programy napisane w języku Java z poziom linii poleceń, zajrzyj do mojego kursu IntelliJ IDEA w akcji, w którym nauczysz się podstaw używania tego narzędzia.

Dodatkowo, pisząc programy, bardzo przyda Ci się znajomość skrótów klawiaturowych. Te najbardziej przydatne (według mnie) znajdziesz w moim artykule Skróty klawiaturowe dla programistów. Na tej stronie znajdziesz też PDF z listą skrótów, przygotowany z myślą o wydrukowaniu.

Instalacja Java

Aby móc tworzyć programy w Javie, musimy zainstalować JDK – Java Development Kit. Jest to po prostu zestaw programów dla programistów, które umożliwiają kompilowanie kodu źródłowego Java, jak i uruchamianie go.

Instalacja JDK zapewni nam dostęp do, zarówno, programu javac (kompilator Java), jak i do programu java (Maszyna Wirtualna Java). Na poniższym obrazku widzimy zainstalowany Java Development Kit – w podkatalogu bin widnieją zaznaczone: kompilator Java (program javac.exe) oraz Maszyna Wirtualna Java (program java.exe):

Programy java i javac

Nasze programy będziemy początkowo kompilować i uruchamiać z linii poleceń (zwanej także linią komend) systemu Windows. Linia poleceń to narzędzie, które pozwala na wywoływanie komend i programów. Aby móc korzystać w linii komend z kompilatora Java oraz Maszyny Wirtualnej Java, musimy wskazać systemowi Windows ich lokalizację. Aby to osiągnąć, po instalacji JDK, ustawimy w specjalnej zmiennej systemowej o nazwie PATH lokalizację Javy.

W moim artykule Podstawy linii poleceń dla użytkowników systemu Windows znajdziesz informacje o korzystaniu z linii poleceń, w tym: uruchamianie linii poleceń i wywoływanie komend, przydatne komendy, skróty, oraz ustawienia. Dowiesz się także czym są standardowe wejście i wyjście, przekierowanie komend, i wiele więcej.

Programiści korzystają w pracy z linii komend na porządku dziennym.

Instalacja Java Development Kit

JDK – Java Development Kit – możemy pobrać z następującej strony (należy zaznaczyć akceptację regulaminu firmy Oracle, a następnie wybrać plik .exe dla Windows):

https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk12-downloads-5295953.html

Instalacja ta zapewni nam dostęp do, zarówno, javac (kompilatora Java) oraz do java (Maszyny Wirtualnej Java). Podczas instalacji, możemy wybrać domyślne ustawienia.

Ustawienie lokalizacji Java w zmiennej PATH

Po instalacji, powinniśmy do zmiennej systemowej PATH dodać ścieżkę do katalogu bin, znajdującego się w katalogu, w którym zainstalowaliśmy Javę, abyśmy mogli korzystać z Javy z linii poleceń.

Dostęp do modyfikacji zmiennych systemowych różni się nieco w różnych wersjach systemu Windows. Aby zmodyfikować zmienne systemowe w systemie Windows 10:

 1. Kliknij na ikonę lupy na dolnym pasku na ekranie.
 2. Wpisz wyraz zmienne w polu tekstowym.
 3. Kliknij na wyszukaną pozycję, jak pokazano na poniższym obrazku: Edycja zmiennych srodowiskowych w Windows 10
 4. Następnie, w oknie, które się pojawi, kliknij na przycisk Zmienne środowiskowe...
 5. W sekcji Zmienne systemowe znajdź zmienną o nazwie PATH (wielkość liter może się różnić). Wybierz ją, klikając na nią, a następnie kliknij przycisk Edytuj...
 6. W kolejnym oknie, które się pojawi, kliknij na przycisk Nowy i wpisz w polu, które się podświetli, ścieżkę do katalogu bin zainstalowanej wcześniej Javy. Dla przykładu, u mnie Java zainstalowała się w katalogu C:\Program Files\Java\jdk-12, więc wpisałem w pole następującą wartość:
  C:\Program Files\Java\jdk-12\bin
  Edycja zmiennej srodowiskowej PATH
 7. Na koniec kliknij na przyciski OK, aby pozamykać wszystkie otwarte okna.
Poniższa informacja przeznaczona jest dla użytkowników systemów Windows wcześniejszych niż Windows 10. Edycja zmiennych systemowych różni się nieco w poprzednich wersjach systemu Windows. Najpierw należy otworzyć Panel Sterowania – kliknij na Start (lub ikonę Windows w menu na dole ekranu), następnie Panel Sterowania (lub Control Panel), a potem System (zależnie od wersji systemu Windows, dostęp do Panelu Sterowania może się różnić). Następnie, kliknij Zaawansowane ustawienia systemu i Zmienne środowiskowe. Znajdź zmienną PATH i kliknij przycisk Edytuj. W polu "Wartość zmiennej" dodaj na początku ścieżkę do katalogu bin zainstalowanej wcześniej Javy z dodatkiem średnika na końcu. Dla przykładu, u mnie Java zainstalowała się w katalogu C:\Program Files\Java\jdk-12, więc dodałem na początek wartości zmiennej PATH taki oto wpis: C:\Program Files\Java\jdk-12\bin; Zwróć uwagę, że do ścieżki dodałem (jak wspomniano wyżej), \bin oraz średnik. Początek wartości zmiennej PATH z mojego systemu wygląda teraz następująco: C:\Program Files\Java\jdk-12\bin;C:\apps\groovy-2.4.5\bin;C:\Program Files\Git

Sprawdzenie poprawności instalacji

Sprawdźmy teraz, czy kompilator Java oraz Maszyna Wirtualna Java są dostępne z linii poleceń:

 1. Aby uruchomić linię poleceń systemu Windows, użyj skrótu klawiaturowego – wciśnij na klawiaturze klawisz Windows + r (klawisz Windows to ten z logo systemu Windows). Następnie wpisz cmd i wciśnij Enter:
  Uruchamianie linii polecen
 2. Okno linii poleceń powinno pojawić się na ekranie – można w nim teraz wpisywać komendy – migający symbol _ (znak podkreślenia) to "symbol zachęty", oznaczający, że linia poleceń oczekuje na komendy od użytkownika:
  Lina polecen
 3. Wpisz z klawiatury poniższą komendą do linii poleceń i naciśnij Enter:
  javac -version
  Komenda ta to po prostu zlecenie linii poleceń wywołania programu o nazwie "javac", czyli kompilatora języka Java, z jednym argumentem – ciągiem znaków -version (myślnik version). Argument ten zostanie przekazany do programu javac. W przypadku tego konkretnego argumentu, kompilator Java w wyniku działania wypisze na ekran swoją wersję i zakończy działanie, ponownie umożliwiając nam na wpisywanie komend do linii poleceń.
  Program javac jest dostępny z linii poleceń, ponieważ, po instalacji Java Development Kit, ustawiliśmy w zmiennej PATH lokalizację programu javac (znajduje się on w katalogu
  C:\Program Files\Java\jdk-12\bin, jak już wiemy z poprzedniego rozdziału).
 4. Efekt powinien być podobny, jak pokazany poniżej (wersja kompilatora może się różnić): Sprawdzanie wersji kompilatora Javy
 5. Jeżeli zobaczymy na ekranie komunikat:

  'javac' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file.
  będzie to oznaczać, iż mamy niepoprawnie ustawioną zmienną środowiskową. Zamknij okno linii poleceń, ustaw zmienną systemową i ponownie uruchom linię poleceń (w poprzednio otwartym oknie linii poleceń zmiany zmiennej PATH nie będą widoczne!).
 6. Sprawdźmy jeszcze, czy mamy dostęp do drugiego programu – Maszyny Wirtualnej Java. W tym samym oknie linii poleceń, wykonaj kolejną komendę:
  java -version
  Podobnie, jak w przypadku programu javac, program java (czyli Maszyna Wirtualna Java), także wypisuje swoją wersję, jeżeli otrzyma argument -version. Wynik powinien być zbliżony do poniższego:
  Sprawdzanie wersji Maszyny Wirtualnej Java

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Nie musisz podawać swojego imienia, e-mailu, ani strony www, aby opublikować komentarz. Komentarze muszą zostać zatwierdzone, aby były widoczne na stronie.