Rozdział 1 - Wstęp - Zadania

Wypisz imię

Napisz program, który wypisze na ekran tekst "Czesc", po którym nastąpi Twoje imię (nie używaj polskich znaków).

Brak końcowego znaku }

Napisz program, który wypisze na ekran powitanie "Witajcie!". Następnie:

  1. Skompiluj i uruchom program.
  2. Po sprawdzeniu, że program działa, usuń końcowy znak } z kodu źródłowego.
  3. Ponownie spróbuj skompilować kod źródłowy. Jaki będzie efekt?
  4. Spróbuj uruchomić swój program. Jaki będzie efekt?

Zakładka do JavaDoc

Stwórz w swojej przeglądarce internetowej zakładkę do dokumentacji biblioteki standardowej Java – będziesz z niej często korzystał/korzystała:

https://docs.oracle.com/en/java/javase/12/docs/api/index.html

Rozwiązania do zadań

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Nie musisz podawać swojego imienia, e-mailu, ani strony www, aby opublikować komentarz. Komentarze muszą zostać zatwierdzone, aby były widoczne na stronie.