Rozdział 1 - Wstęp - O kursie

Ten kurs ma na celu nauczenie Cię podstaw programowania, jak i podstaw języka Java. Po skończeniu kursu, będziesz miała/miał solidne podstawy, które będą wstępem do Twojej przygody z programowaniem.

Z założenia, w początkowej fazie kursu nie są wyjaśnione wszystkie koncepty związane z programowaniem w Javie. Na razie chcemy skupić się na podstawach, bez wdawania się w, na przykład, zawiłości klas, na naukę których przeznaczymy dużo czasu w dalszej części kursu.

Większość podstaw dotyczących programowania będzie podobna do innych języków takich jak Python czy C# – jeżeli nauczymy się, dla przykładu, instrukcji warunkowych i pętli w jednym języku, to będziemy potrafili z nich korzystać w innych językach (po ewentualnym uprzednim sprawdzeniu składni tych instrukcji).

Kurs został przygotowany dla osób korzystających z systemu Windows, ale nie będzie to przeszkadzać użytkownikom innych systemów – będą oni jedynie musieli w inny sposób zainstalować Javę i skonfigurować swoje środowisko.

Każdy rozdział kończy się częścią bądź wszystkimi z poniższych sekcji:

  • Podsumowanie – jest to streszczenie rozdziału, zawierające "esencję" zagadnienia omawianego w danym rozdziale wraz z przydatnymi przykładami. Warto tutaj wrócić, jeżeli będziemy chcieli sobie szybko odświeżyć informacje o danym temacie.
  • Pytania – sprawdzają zrozumienie i znajomość zagadnień omówionych w danym rozdziale.
  • Zadania – do wykonania w ramach ćwiczeń.

Uwaga! Nauka programowania wiąże się z wymaganiem pisania bardzo dużej ilości kodu – samo czytanie kursu nie wystarczy, aby nauczyć się programować. Poza zadaniami opisanymi na końcu rozdziałów warto próbować pisać własne programy i przykłady. Nic tak nie zwiększa zrozumienia i umiejętności programowania, jak pisanie kodu.

Podziękowania dla Michała Justyńskiego za recenzję kursu.

Przykłady, odpowiedzi do pytań i rozwiązania zadań

Odpowiedzi do pytań i rozwiązania do zadań oraz ich omówienie znajdują się na stronie kursu:

https://kursjava.com/odpowiedzi-na-pytania-i-zadania

Dodatkowo, można je znaleźć także na GitHubie, razem z przykładowymi programami używanymi w tym kursie:

https://github.com/przemyslaw-kruglej/kursjava_przyklady

Przykłady i rozwiązania do zadań możesz pobrać z powyższej strony korzystając z Gita lub pobierając plik zip ze wszystkimi przykładami spakowanymi w jedno archiwum. Aby pobrać spakowane przykłady, na powyższej stronie kliknij na przycisk „Clone or download”, a następnie kliknij na „Download ZIP”:

Aby pobrać spakowane przykłady, naciśnij przycisk Clone or download, a następnie Download ZIP
Aby pobrać spakowane przykłady, naciśnij przycisk „Clone or download”, a następnie „Download ZIP”
Odpowiedzi na pytania i rozwiązania do zadań dostępne są także w formacie pliku PDF, który można znaleźć na powyższej stronie GitHub.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Nie musisz podawać swojego imienia, e-mailu, ani strony www, aby opublikować komentarz. Komentarze muszą zostać zatwierdzone, aby były widoczne na stronie.