Rozdział 1 - Wstęp - Pytania

 1. Czym jest proces kompilacji?
 2. Jak nazywa się kompilator Java i jak się go używa?
 3. Co powstaje w wyniku kompilacji kodu Java?
 4. Jak uruchomić kod Java?
 5. Czym różni się kompilator języka Java od Maszyny Wirtualnej Java?
 6. Skąd wziąć kompilator Java i Maszynę Wirtualną Java?
 7. Jak powinien nazywać się plik z poniższym kodem Java?
  public class Zagadka {
   public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Cegla wazy kilo i pol cegly – ile wazy cegla?");
   }
  }
  
 8. Mając w katalogu jeden plik, o nazwie TestowyProgram.java, z kodem źródłowym Java, czy poniższa komenda jest poprawna?
  javac TestowyProgram
 9. Mając plik o nazwie TestowyProgram.class ze skompilowanym kodem źródłowym Java, czy poniższa komenda jest poprawna?
  java TestowyProgram.class
 10. Jakie jest specjalne znaczenie metody main?
 11. Jak wypisać na ekran tekst Witajcie! ?
 12. Jaki będzie efekt próby kompilacji każdego z poniższych programów?
  public class PrzykladPierwszy {
   public static void main(String[] args)
    System.out.println("Pierwsza zagadka.");
   }
  }
  
  public class PrzykladDrugi {
   public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Druga zagadka.")
   }
  }
  
  public class PrzykladTrzeci {
   public static void main(String[] args) {
   }
  }
  
  public class PrzykladCzwarty {
   public static void main(String[] args) {
    System.out.println('Czwarta zagadka.');
   }
  }
  
  public class PrzykladPiaty {
   public static void main(String[] args) {
    System.out.println(”Piata zagadka.”);
   }
  }
  
 13. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?
  1. System Windows rozumie bytecode.
  2. Program javac jest potrzebny do uruchomienia skompilowanego kodu Java.
  3. Stringi (łańcuchy tekstowe) powinny być zawarte w apostrofach.
  4. Ciało metody zawarte jest pomiędzy nawiasami: ( )
  5. Jeżeli kompilator napotka problemy w naszym kodzie, to nie wygeneruje pliku z rozszerzeniem .class z naszym skompilowanym kodem.

Odpowiedzi do pytań

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Nie musisz podawać swojego imienia, e-mailu, ani strony www, aby opublikować komentarz. Komentarze muszą zostać zatwierdzone, aby były widoczne na stronie.