Rozdział 1 - Wstęp - Formatowanie użyte w kursie

W kursie używane będzie następujące formatowanie:

 1. Treści akapitów:
  1. Istotne informacje zaznaczone będą w ten sposób.
  2. Techniczne pojęcia zaznaczone będą w ten sposób.
  3. Elementy tekstu związane z kodem Java będą formatowane zgodnie z przyjętym formatowanie składni języka Java, np. słowo kluczowe, 14, tekst.
  4. Klawisze do skrótów klawiaturowych będą zaznaczone następująco: Enter.
 2. Nazwy plików z kodami źródłowymi zawartymi w treści kursu będą zaznaczone w następujący sposób (plików należy szukać w katalogu danego rozdziału):
  Plik: ToJestPrzykladowaNazwaPliku.java
 3. Kod źródłowy będzie prezentowany w poniższy sposób. Zaznaczenie
  w formie // (1) będzie służyło jako odniesienie do wyjaśnienia kodu:
  public class HelloWorld {
   public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Witaj Swiecie!"); // (1)
   }
  }
  
 4. Wynik uruchomienia programu będzie prezentowany jak poniżej. Tekst na białym tle to dane wprowadzone przez użytkownika z klawiatury:
  Prosze podac promien kola: 10 Pole kola o promieniu 10 wynosi: 314.0
 5. Stosowane będą poniższe ramki do zaznaczenia różnego rodzaju informacji:
  1. Najlepsze praktyki związane z programowaniem – konieczne, by jakość naszego kodu była jak najwyższa:
   Przykład ramki z opisem różnych najlepszych praktyk związanych z programowaniem. Warto się do nich stosować, ponieważ pomoże to w pisaniu kodu lepszej jakości.
  2. W ramkach, jak zaprezentowano poniżej, umieszczane będą informacje, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę:
   Pamiętaj, aby nie dzielić przez zero!
  3. Mniej istotne informacje, będą zaznaczone poniższą ramką:
   To jest pierwszy rozdział.
  4. Dodatkowo, w jeszcze jeden, pokazany niżej sposób, zaznaczane będą ważne informacje:
   Kluczowa informacja.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Nie musisz podawać swojego imienia, e-mailu, ani strony www, aby opublikować komentarz. Komentarze muszą zostać zatwierdzone, aby były widoczne na stronie.