Zagadka Java #11

Zagadki Java zawierają różnego rodzaju niuanse języka i „podchwytliwe” fragmenty kodu. Każda następna zagadka będzie zawierała odpowiedź i wyjaśnienie do poprzedniej. Lista wszystkich zagadek.

Jeżeli znasz odpowiedź, podziel się nią w komentarzu!

Zagadka Java #11

Jaki, oraz dlaczego, będzie wynik kompilacji i uruchomienia poniższej klasy?

public class AndOr {
 public static void main(String[] args) {
  boolean raining = false;
  boolean cold = false;
  boolean night = true;

  if (raining && cold || night) {
   System.out.println("Stay
zobacz więcej...

Zagadka Java #10

Zagadki Java zawierają różnego rodzaju niuanse języka i „podchwytliwe” fragmenty kodu. Każda następna zagadka będzie zawierała odpowiedź i wyjaśnienie do poprzedniej. Lista wszystkich zagadek.

Jeżeli znasz odpowiedź, podziel się nią w komentarzu!

Zagadka Java #10

Czy klasa ToTakeUmbrellaOrNot skompiluje się bez błędów? Jeżeli tak, to co zobaczymy na ekranie w wyniku jej uruchomienia?

public interface ToBeOrNotToBe {
 default void question() {
  System.out.println("To
zobacz więcej...

Zagadka Java #9

następna zagadka będzie zawierała odpowiedź i wyjaśnienie do poprzedniej. Lista wszystkich zagadek.

Jeżeli znasz odpowiedź, podziel się nią w komentarzu!

Zagadka Java #9

Czy poniższe klasy się skompilują? Jeżeli tak, to jaki będzie efekt ich uruchomienia? Metoda Math.random zwraca losową wartość typu double z przedziału <0.0, 1.0).

public class TernaryOperator1 {
 public static void main(String[] args) {
  double d = Math.random();

  int x = d > 0.5
zobacz więcej...

Zagadka Java #8

Zagadki Java zawierają różnego rodzaju niuanse języka i „podchwytliwe” fragmenty kodu. Każda następna zagadka będzie zawierała odpowiedź i wyjaśnienie do poprzedniej. Lista wszystkich zagadek.

Jeżeli znasz odpowiedź, podziel się nią w komentarzu!

Zagadka Java #8

Czy poniższa klasa się skompiluje? Jeżeli tak, to jaki będzie efekt jej uruchomienia?

public class SwitchExpression {
 public static void main(String[] args) {
  if (isWeekend(6)) {
   System.out.println("Weekend!");
  } else {
   System.out.println("Work,
zobacz więcej...

Zagadka Java #7

Zagadki Java zawierają różnego rodzaju niuanse języka i „podchwytliwe” fragmenty kodu. Każda następna zagadka będzie zawierała odpowiedź i wyjaśnienie do poprzedniej. Lista wszystkich zagadek.

Jeżeli znasz odpowiedź, podziel się nią w komentarzu!

Zagadka Java #7

Czy poniższa klasa się skompiluje? Jeżeli tak, to jaki będzie efekt jej uruchomienia?

public class CatchThrowable {
 public static void main(String[] args) {
  try {
   System.out.println(divide(5,
zobacz więcej...

Zagadka Java #6

Zagadki Java zawierają różnego rodzaju niuanse języka i „podchwytliwe” fragmenty kodu. Każda następna zagadka będzie zawierała odpowiedź i wyjaśnienie do poprzedniej. Lista wszystkich zagadek.

Jeżeli znasz odpowiedź, podziel się nią w komentarzu!

Zagadka Java #6

Które z poniższych linii kodu klasy SpotTheError spowodują błąd kompilacji i dlaczego?

public class SpotTheError {
 public static final void main(String[] args) {
  long longVal = 9876543210;

  int intVal1 = 1_0;
  int intVal2 = 0xff;

  String $fiveDollars = "$5";
  String #ofPuzzlesSoFar = 6;

  float floatVal1 = 0;
  float floatVal2 = 0.0;

  byte byteVal1 = 1;
  byte byteVal2 = (byte) -129;

  long anotherLong = 1;

  switch (anotherLong) {
   case 0:
    System.out.println("0");
    break;
   default:
    System.out.println(anotherLong);
    break;
  }
 }
}

Odpowiedź do poprzedniej zagadki #5

Poniżej znajdziesz odpowiedź do poprzedniej zagadki.… zobacz więcej...

Zagadka Java #5

Zagadki Java zawierają różnego rodzaju niuanse języka i „podchwytliwe” fragmenty kodu. Każda następna zagadka będzie zawierała odpowiedź i wyjaśnienie do poprzedniej. Lista wszystkich zagadek.

Jeżeli znasz odpowiedź, podziel się nią w komentarzu!

Zagadka Java #5

Jaki, oraz dlaczego, będzie wynik kompilacji i uruchomienia klasy MyExceptionTest?

class MyException extends Exception {}

public class MyExceptionTest {
 public static void m() throws MyException {}
 public static void m2() {}
 public static void m3() {}

 public static void main(String[] args) {
  try {
   m();
  } catch (MyException e) {}

  try {
   m2();
  } catch (MyException e) {}

  try {
   m3();
  } catch (Exception e) {}
 }
}

Odpowiedź do poprzedniej zagadki #4

Poniżej znajdziesz odpowiedź do poprzedniej zagadki.… zobacz więcej...

Zagadka Java #4

Zagadki Java zawierają różnego rodzaju niuanse języka i „podchwytliwe” fragmenty kodu. Każda następna zagadka będzie zawierała odpowiedź i wyjaśnienie do poprzedniej. Lista wszystkich zagadek.

Jeżeli znasz odpowiedź, podziel się nią w komentarzu!

Zagadka Java #4

Jaki, oraz dlaczego, będzie wynik uruchomienia poniższej klasy?

import java.util.Arrays;
import java.util.List;

public class TabToList {
 public static void main(String[] args) {
  Integer[] tab = { 1, 10, 100 };
  List<Integer> list = Arrays.asList(tab);

  // zmień wartość pierwszego elementu listy
  list.set(0,
zobacz więcej...

Zagadka Java #3

Zagadki Java zawierają różnego rodzaju niuanse języka i „podchwytliwe” fragmenty kodu. Każda następna zagadka będzie zawierała odpowiedź i wyjaśnienie do poprzedniej. Lista wszystkich zagadek.

Jeżeli znasz odpowiedź, podziel się nią w komentarzu!

Zagadka Java #3

Co, i dlaczego, zobaczymy na ekranie w wyniku uruchomienia klasy JustMain?

public class Animal {
 protected String favoriteFood = "unknown";

 public void eat() {
  System.out.println("Animal
zobacz więcej...

Zagadka Java #2

Zagadki Java zawierają różnego rodzaju niuanse języka i „podchwytliwe” fragmenty kodu. Każda następna zagadka będzie zawierała odpowiedź i wyjaśnienie do poprzedniej. Lista wszystkich zagadek.

Jeżeli znasz odpowiedź, podziel się nią w komentarzu!

Zagadka Java #2

Jaki będzie wynik kompilacji i uruchomienia klasy Cat?

public class Cat extends Animal {
 public static void makeSound() {
  System.out.println("♪
zobacz więcej...