Rozdział 10 - Dziedziczenie i polimorfizm - Dziedziczenie pól i metod

Gdy rozszerzamy klasę, dziedziczymy po niej pola i metody, które mają modyfikatory public lub protected. Do tej pory nie korzystaliśmy z modyfikatora protected, ponieważ dopiero w tym rozdziale poznajemy mechanizm dziedziczenia.

Spójrzmy na poniższe klasy:

Nazwa pliku: pojazdy/Pojazd.java
package pojazdy;

public class Pojazd {
 public void jedz() { // 1
  System.out.println("Pojazd jedzie.");
 }
}
Nazwa pliku: pojazdy/Samochod.java
package pojazdy;

public class Samochod extends Pojazd {
 protected int liczbaKol; // 2
}
Nazwa pliku: pojazdy/SamochodWyscigowy.java
package pojazdy;

public class SamochodWyscigowy extends Samochod {
 public SamochodWyscigowy() {
  this.liczbaKol = 4; // 3
 }

 public String toString() {
  return "Samochod wyscigowy, liczba kol: " + liczbaKol; // 4
 }
}

Klasa SamochodWyscigowy rozszerza klasę Samochod. Klasa Samochod posiada jedno pole z modyfikatorem protected (2), które klasa SamochodWyscigowy po niej dziedziczy – ustawiamy je w konstruktorze tej klasy (3) oraz wypisujemy w metodzie toString (4).

Ponadto, klasa SamochodWyscigowy dziedziczy pośrednio po klasie Pojazd, która ma jedną publiczną metodę jedz (1). Tę metodę klasa SamochodWyscigowy także dziedziczy. Zobaczmy, jak moglibyśmy użyć tej klasy:

Nazwa pliku: pojazdy/TorWyscigowy.java
package pojazdy;

public class TorWyscigowy {
 public static void main(String[] args) {
  SamochodWyscigowy wyscigowy = new SamochodWyscigowy();

  System.out.println(wyscigowy);
  wyscigowy.jedz();
 }
}

Klasa TorWyscigowy tworzy obiekt klasy SamochodWyscigowy, a następnie wypisuje jego tekstową reprezentację na ekran i wywołuje na nim metodę jedz. Metody tej, jak widzieliśmy wcześniej, nie ma w klasie SamochodWyscigowy – jest ona zdefiniowana w klasie Pojazd. To z tej klasy metoda jedz jest dziedziczona przez klasę SamochodWyscigowy. Wynik działania tego programu:

Samochod wyscigowy, liczba kol: 4 Pojazd jedzie.

Zarówno pól i metod prywatnych, jak i tych z dostępem domyślnym (tzn. gdy nie mają one zdefiniowanego żadnego modyfikatora dostępu), nie dziedziczy się. Próba odniesienia się z klasy pochodnej do pola bądź metody private, zdefiniowanych w klasie bazowej, kończy się błędem kompilacji:

package pojazdy;

public class Pojazd {
 private String rejestracja; // 1

 public void jedz() {
  System.out.println("Pojazd jedzie.");
 }
}
package pojazdy;

public class SamochodWyscigowy extends Samochod {
 public SamochodWyscigowy() {
  this.liczbaKol = 4;
  // blad!
  // pole rejestracja jest prywatne, więc nie jest dziedziczone!
  this.rejestracja = "KJ-777"; // 2
 }

 public String toString() {
  return "Samochod wyscigowy, liczba kol: " + liczbaKol;
 }
}

Do klasy Pojazd dodałem prywatne pole rejestracja (1). Próba ustawienia tego pola w konstruktorze klasy SamochodWyscigowy kończy się błędem kompilacji:

Error:(8, 9) java: rejestracja has private access in pojazdy.Pojazd

Jeżeli klasa pochodna jest w tym samym pakiecie, co jej klasa bazowa, to będzie mimo wszystko miała dostęp do pól i metod z domyślnym modyfikatorem dostępu – w końcu takie właśnie zastosowanie ma ten modyfikator. Do modyfikatora domyślnego wrócę w jednym z kolejnych podrozdziałów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Nie musisz podawać swojego imienia, e-mailu, ani strony www, aby opublikować komentarz. Komentarze muszą zostać zatwierdzone, aby były widoczne na stronie.