Nowy podrozdział Kursu Java: Konstruktory i tworzenie obiektów klas pochodnych

Do rozdziału Dziedziczenie i polimorfizm Kursu Java dodałem nowy podrozdział:

Konstruktory i tworzenie obiektów klas pochodnych

W rozdziale przypomnimy sobie, czym są konstruktory, a także zobaczymy, jak tworzone są obiekty klas, które rozszerzają (dziedziczą po) innych klasach, jaka jest kolejność wywoływania konstruktorów, do czego służy słowo kluczowe super, a także jak prywatne konstruktory wpływają na dziedziczenie.

Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Nie musisz podawać swojego imienia, e-mailu, ani strony www, aby opublikować komentarz. Komentarze muszą zostać zatwierdzone, aby były widoczne na stronie.