Nowy rozdział - Wyjątki

Dzisiaj dodałem na stronę kursu nowy rozdział: Rozdział 11 - Wyjątki.

Rozdział przedstawia wyjątki oraz obsługę sytuacji wyjątkowych w języku Java - to prawie 50 stron materiału, którego zrozumienie można sprawdzić rozwiązując zadania i odpowiadając na pytania na końcu rozdziału. Do wszystkich pytań oraz zadań przygotowane są rozwiązania referencyjne na stronie Odpowiedzi do pytań i zadań.… zobacz więcej...

Argumenty programów

W tym artykule dowiemy się jak przesyłać do naszych programów argumenty.

Bardzo wiele programów korzysta z tej funkcjonalności – na podstawie rodzaju i liczby argumentów wykonują one różne operacje – przykładem jest kompilator języka Java javac bądź maszyna wirtualna java – pierwszy z nich jako argument przyjmuje nazwę pliku do skompilowania, a drugi – nazwę klasy do uruchomienia:

C:\programowaniejavac HelloWorld.java C:\programowaniejava HelloWorld HelloWorld!
zobacz więcej...

Nowy rozdział - Klasy

Dzisiaj dodałem na stronę kursu nowy rozdział: Rozdział 9 - Klasy.

Ten rozdział jest najdłuższym ze wszystkich dotychczasowych rozdziałów - ma prawie 170 stron! Zawiera bardzo dużo materiału, zrozumienie którego można sprawdzić rozwiązując zadania i odpowiadając na pytania na końcach podrozdziałów. Do wszystkich pytań oraz zadań przygotowane są rozwiązania referencyjne na stronie Odpowiedzi do pytań i zadań.… zobacz więcej...

Nowy rozdział - Metody

Dzisiaj dodałem na stronę kursu nowy, bardzo istotny rozdział dla osób uczących się programowania: Rozdział 7 - Metody.

W tym rozdziale:

  • dowiemy się, czym są metody i dlaczego są nam potrzebne,
  • opowiemy sobie o: wywoływaniu metod, zwracaniu wartości, oraz argumentach metod,
  • zobaczymy, czym jest przeładowywanie metod,
  • dowiemy się, jak dokumentować metody,
  • poznamy kilka z przydatnych metod typu String.
zobacz więcej...

Nowy rozdział - Tablice

Dzisiaj dodałem na stronę kursu nowy rozdział: Rozdział 6 - Tablice.

W tym rozdziale:

  • dowiemy się, czym są tablice,
  • nauczymy się, jak definiować tablice oraz z nich korzystać,
  • zobaczymy, jak wykorzystywać pętle w pracy z tablicami,
  • opowiemy sobie o tablicach wielowymiarowych,
  • poznamy czwarty rodzaj pętli: pętlę for-each.

Zapraszam do czytania!

Witaj, świecie!

Witam na blogu mojej strony poświęconej nauce programowania w języku Java!

Kurs startuje z 5 rozdziałami - kolejne trzy pojawią się na stronie wkrótce. Kolejne rozdziały będę dodawał sukcesywnie w przeciągu najbliższych miesięcy.

Zapraszam do czytania, komentowania, a co najważniejsze - do nauki!

Spis treści kursu Java