Fragment nowego rozdziału Kursu Java – Dziedziczenie i polimorfizm

Na stronę dodałem początkowe podrozdziały nowego rozdziału Kursu Java, zatytułowanego Dziedziczenie i polimorfizm.

W tym rozdziale dokładnie Ci o nich opowiem, a także o wielu związanych z nimi zagadnieniach. Gdy rozdział będzie ukończony, dowiesz się m. in.:

 • czym są dziedziczenie, polimorfizm, a także method overriding,
 • jak rozszerzać klasy i jakie są limity liczby rozszerzanych klas,
 • które pola i metody się dziedziczy, a których nie,
 • do czego służy modyfikator protected i jakie ma cechy wspólne z modyfikatorem o domyślnym dostępie (tzn. gdy nie zastosujemy żadnego modyfikatora dostępu),
 • jak na dziedziczenie i dostęp do pól i metod wpływają wszystkie poznane modyfikatory dostępu,
 • jak korzystać z konstruktorów klas bazowych,
 • do czego służy słowo kluczowe super,
 • do czego służy rzutowanie typów i jak się z niego korzysta,
 • czym jest @Override i do czego służy,
 • jakie są różnice pomiędzy poznanym już overloadingiem (przeładowaniem) metod a overridingiem (nadpisywaniem) metod,
 • czym jest specjalna klasa Object,
 • do czego służą klasy i metody abstrakcyjne,
 • jakie właściwości mają klasy i metody final,
 • jakie są wady i zalety dziedziczenia.

Rozdział będę aktualizował, gdy tylko napiszę kolejny podrozdział.

Zapraszam do czytania!

Kurs Java – Rozdział 10 – Dziedziczenie i polimorfizm

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Nie musisz podawać swojego imienia, e-mailu, ani strony www, aby opublikować komentarz. Komentarze muszą zostać zatwierdzone, aby były widoczne na stronie.