Rozdział 6 - Tablice - Czym są tablice?

Tablice to ciągi obiektów tego samego typu. Obiekty te nazywamy elementami tablicy. Są one przechowywane jeden za drugim.

Tablice mają określony podczas ich tworzenia rozmiar, który nie może ulec zmianie. Raz utworzona tablica będzie miała ten sam rozmiar w trakcie działania naszego programu. Rozmiar ten możemy odczytać za pomocą pola length każdej tablicy.

Aby odnieść się do danego elementu tablicy, będziemy stosować indeks tego elementu oraz operator [ ] (nawiasy kwadratowe). Indeksy elementów tablicy zaczynają się od 0, a nie 1, podobnie, jak w przypadku znaków, z których składają się zmienne typu String, gdy chcemy pobrać je za pomocą metody charAt.

Tablice to pierwszy rodzaj kolekcji, jaki poznamy. Kolekcje to zbiór powiązanych ze sobą elementów. Kolekcje są bardzo często wykorzystywane w programowaniu, ponieważ często mamy potrzebę przechowywać w programach tablice (bądź listy, zbiory itp.) wielu elementów, a nie pojedyncze wartości.

Dla przykładu, wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy wczytać od użytkownika ciąg liczb, a następnie go posortować. Zamiast umieszczać każdą liczbę w osobnej zmiennej, możemy zdefiniować tablicę liczb i zapisać w jej elementach dane wczytane od użytkownika.

Innym przykładem może być lista osób w programie "książka adresowa" czy też zbiór zamówień i produktów pobrany z bazy danych – lista zastosowań tablic i innych kolekcji nie ma końca.

Pisząc "kolekcje" nie mam tutaj na razie na myśli interfejsu Collection i implementujących go klas, które poznamy w jednym z późniejszych rozdziałów, lecz po prostu "zestaw powiązanych ze sobą elementów".

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Nie musisz podawać swojego imienia, e-mailu, ani strony www, aby opublikować komentarz. Komentarze muszą zostać zatwierdzone, aby były widoczne na stronie.