Rozdział 6 - Tablice - Pytania

 1. Do czego służą tablice?
 2. Jak definiuje się tablice?
 3. Jak utworzyć tablicę?
 4. Czy rozmiar tablicy można zmienić?
 5. Jak odnieść się do danego elementu tablicy?
 6. Jak odnieść się do pierwszego, a jak do ostatniego elementu tablicy?
 7. Czy poniższy kod jest poprawny?
  int[] tablica = { 1, 2, 3 };
  
  System.out.println(tablica[3]);
  
 8. Jak sprawdzić ile elementów znajduje się w tablicy?
 9. Jaki będzie wynik działania poniższego programu, gdy wartość zmiennej szukanaLiczba będzie równa:
  1. 0
  2. 500
  public static void main(String[] args) {
   boolean znaleziona = false;
   int[] tablica = { -20, 105, 0, 26, -99, 7, 1026 };
  
   int szukanaLiczba = ?; // pewna wartosc
  
   for (int i = 0; i <= tablica.length; i++) {
    if (tablica[i] == szukanaLiczba) {
     znaleziona = true;
     break; // znalezlismy liczbe - mozemy wiec przerwac petle
    }
   }
  
   if (znaleziona) {
    System.out.println("Liczba " + szukanaLiczba + " zostala znaleziona!");
   } else {
    System.out.println("Liczba " + szukanaLiczba + " nie zostala znaleziona.");
   }
  }
  
 10. Czy poniższy kod:
  1. Skompiluje się?
  2. Wykona się bez błędów?
  int[][] tablica2d = new int[3][5];
  
  tablica2d[3][1] = 1;
  
 11. Czy poniższy kod jest poprawny?
  String powitanie = { "Witaj", "Swiecie" };
  
  for (int i = 0; i < powitanie.length(); i++) {
   System.out.println(powitanie[i] + " ");
  }
  
 12. Jaki będzie wynik działania poniższego fragmentu kodu?
  double[] a = { 3.14, 2.44, 0.1 };
  double[] b = { 3.14, 2.44, 0.1 };
  
  if (a == b) {
   System.out.println("Tablice sa takie same.");
  } else {
   System.out.println("Tablice nie sa takie same.");
  }
  
 13. Która z poniższych tablic jest zdefiniowana/utworzona niepoprawnie i dlaczego?
  int liczby = { 1, 2, 3 };
  
  String[] litery = { 'a', 'b', 'c' };
  
  String[] slowa = new String[];
  slowa = { "Ala", "ma", "kota" };
  
  double[] rzeczywiste = new double[] { 3.14, 2.44, 20 };
  
  double[] innaTablica = new int[3];
  
  int[] tablica = new int[5] { 1, 10, 100 };
  
  double[] kolejnaTablica = new double[3];
  kolejnaTablica = { 5, 10, 15 };
  
  String[] tab = { "Ala ma kota" };
  
 14. Do czego służy pętla for-each i jak się z niej korzysta?
 15. Co zostanie wypisane w ramach działania poniższego fragment kodu?
  int[] liczby = { 0, 1, 2, -1 };
  
  for (int i : liczby) {
   System.out.println(liczby[i] + ", ");
  }
  
 16. Co wypisze na ekran poniższy fragment kodu?
  int[] liczby = new int[3];
  
  System.out.println(liczby[1]);
  
 17. Czy poniższy fragment kodu jest poprawny?
  int[][] dwuwymiarowa =
    { 1, 2, 3 },
    { 4, 5, 6 },
    { 7, 8, 9 };
  

Odpowiedzi do pytań

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Nie musisz podawać swojego imienia, e-mailu, ani strony www, aby opublikować komentarz. Komentarze muszą zostać zatwierdzone, aby były widoczne na stronie.