Nowy kurs – Tworzenie gier w Javie

Na stronę dodałem nowy kurs – Tworzenie gier w języku Java! Naucz się jak tworzyć gry w Javie z wykorzystaniem biblioteki LibGDX. W pierwszej części kursu krok po kroku pokażę Ci jak stworzyć Twoją pierwszą grę – Puzzle!

Przykład działania gry Puzzle

Pierwsza część kursu składa się z 8 następujących rozdziałów:

Przykłady do kursu dostepne są na stronie Github – Tworzenie gier w Javie przykłady.… zobacz więcej...

Strona z listą pytań i zadań z języka Java

Sprawdź swoją wiedzę na temat języka Java! Utworzyłem nową stronę z listą stron ze wszystkimi pytaniami i zadaniami, jakie do tej pory przygotowałem w ramach kursu Nauka programowania w języku Java od podstaw:

Zadania Java i pytania sprawdzające znajomość języka

Pamiętaj, że do wszystkich pytań i zadań przygotowane są odpowiedzi i rozwiązania! Są one dostępne na poniższej stronie:

Odpowiedzi na pytania i zadania

Wszystkie rozwiązania i odpowiedzi na pytania znajdziesz także na GitHubie:

Repozytorium przykładów kursu Java

Nowy rozdział - Wyjątki

Dzisiaj dodałem na stronę kursu nowy rozdział: Rozdział 11 - Wyjątki.

Rozdział przedstawia wyjątki oraz obsługę sytuacji wyjątkowych w języku Java - to prawie 50 stron materiału, którego zrozumienie można sprawdzić rozwiązując zadania i odpowiadając na pytania na końcu rozdziału. Do wszystkich pytań oraz zadań przygotowane są rozwiązania referencyjne na stronie Odpowiedzi do pytań i zadań.… zobacz więcej...

Argumenty programów

W tym artykule dowiemy się jak przesyłać do naszych programów argumenty.

Bardzo wiele programów korzysta z tej funkcjonalności – na podstawie rodzaju i liczby argumentów wykonują one różne operacje – przykładem jest kompilator języka Java javac bądź maszyna wirtualna java – pierwszy z nich jako argument przyjmuje nazwę pliku do skompilowania, a drugi – nazwę klasy do uruchomienia:

C:\programowaniejavac HelloWorld.java C:\programowaniejava HelloWorld HelloWorld!
zobacz więcej...

Nowy rozdział - Klasy

Dzisiaj dodałem na stronę kursu nowy rozdział: Rozdział 9 - Klasy.

Ten rozdział jest najdłuższym ze wszystkich dotychczasowych rozdziałów - ma prawie 170 stron! Zawiera bardzo dużo materiału, zrozumienie którego można sprawdzić rozwiązując zadania i odpowiadając na pytania na końcach podrozdziałów. Do wszystkich pytań oraz zadań przygotowane są rozwiązania referencyjne na stronie Odpowiedzi do pytań i zadań.… zobacz więcej...

Nowy rozdział - Metody

Dzisiaj dodałem na stronę kursu nowy, bardzo istotny rozdział dla osób uczących się programowania: Rozdział 7 - Metody.

W tym rozdziale:

  • dowiemy się, czym są metody i dlaczego są nam potrzebne,
  • opowiemy sobie o: wywoływaniu metod, zwracaniu wartości, oraz argumentach metod,
  • zobaczymy, czym jest przeładowywanie metod,
  • dowiemy się, jak dokumentować metody,
  • poznamy kilka z przydatnych metod typu String.
zobacz więcej...

Nowy rozdział - Tablice

Dzisiaj dodałem na stronę kursu nowy rozdział: Rozdział 6 - Tablice.

W tym rozdziale:

  • dowiemy się, czym są tablice,
  • nauczymy się, jak definiować tablice oraz z nich korzystać,
  • zobaczymy, jak wykorzystywać pętle w pracy z tablicami,
  • opowiemy sobie o tablicach wielowymiarowych,
  • poznamy czwarty rodzaj pętli: pętlę for-each.

Zapraszam do czytania!

Witaj, świecie!

Witam na blogu mojej strony poświęconej nauce programowania w języku Java!

Kurs startuje z 5 rozdziałami - kolejne trzy pojawią się na stronie wkrótce. Kolejne rozdziały będę dodawał sukcesywnie w przeciągu najbliższych miesięcy.

Zapraszam do czytania, komentowania, a co najważniejsze - do nauki!

Spis treści kursu Java