Nowy rozdział - Klasy

Dzisiaj dodałem na stronę kursu nowy rozdział: Rozdział 9 - Klasy.

Ten rozdział jest najdłuższym ze wszystkich dotychczasowych rozdziałów - ma prawie 170 stron! Zawiera bardzo dużo materiału, zrozumienie którego można sprawdzić rozwiązując zadania i odpowiadając na pytania na końcach podrozdziałów. Do wszystkich pytań oraz zadań przygotowane są rozwiązania referencyjne na stronie Odpowiedzi do pytań i zadań.

Klasy to bardzo ważny koncept w programowaniu w dzisiejszych czasach - bardzo wiele z nowoczesnych języków programowania zorientowanych jest na programowanie obiektowe (Object-Oriented Programming). Ten sposób projektowania aplikacji to podejście, w którym tworzymy klasy, które mając reprezentować biznesowe potrzeby i rozwiązywać problemy użytkowników.

W tym rozdziale m. in.:

  • zobaczymy, jak tworzy się i używa klas,
  • dowiemy się, jak implementować metody toString oraz equals,
  • poznamy kolejne różnice pomiędzy typami złożonymi i prymitywnymi,
  • nauczymy się, do czego służą modyfikatory public, private, oraz static,
  • dowiemy się, czym są pola i metody klas,
  • zobaczymy, do czego służą konstruktory i słowo kluczowe this,
  • nauczymy się, jak zawierać nasze klasy w pakietach i jak je importować.

Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Nie musisz podawać swojego imienia, e-mailu, ani strony www, aby opublikować komentarz. Komentarze muszą zostać zatwierdzone, aby były widoczne na stronie.