Rozdział 2 - Komentarze i formatowanie kodu - Podsumowanie

Komentarze

 • Komentarze to tekst w kodzie źródłowym, który jest ignorowany przez kompilator.
 • Komentarze służą programistom do wyjaśniania fragmentów kodu oraz w celu udokumentowania jego działania.
 • Java posiada trzy rodzaje komentarzy:
  • // – dwa slashe rozpoczynają komentarz jednolinijkowy, który kończy się wraz z końcem linii,
  • /* */ – ten zestaw znaków służy do wstawiania komentarzy wielolinijkowych,
  • /** */ – w ten sposób wstawiamy do kodu komentarze dokumentacyjne, z których może zostać wygenerowana dokumentacja naszego kodu.
 • Komentarzy nie należy nadużywać – powinniśmy, w pierwszej kolejności, pisać kod w taki sposób, by był czytelny.
 • Komentarze warto stosować w celu wyjaśnienia nietrywialnych części kodu.
 • Komentarzy wielolinijkowych nie wolno w sobie zagnieżdżać – poniższy fragment kodu jest nieprawidłowy – zawiera on zagnieżdżony komentarz wielolinijkowy:
  /*
   to jest komentarz wielolinijkowy
   /* a to jest kolejny, zagniezdzony komentarz */
  */
  
 • Komentarze jednolinijkowe mogą być zawarte w komentarzach wielolinijkowych i na odwrót.
 • Komentarzy nie powinno się umieszczać w stringach (literałach tekstowych) – zostaną one po prostu uznane za fragment literału tekstowego, a nie za komentarze:
  System.out.println("/* to nie jest komentarz! */ Witaj!");
  

Formatowanie kodu i najlepsze praktyki

 • Kod źródłowy powinniśmy zapisywać w taki sposób, by był czytelny.
 • Możemy w tym celu używać białych znaków – tabulacji, spacji, oraz nowych linii.
 • Po napisaniu kodu warto zastanowić się, czy, zarówno my, jak i inni programiści, będą go rozumieli za tydzień/miesiąc?
 • Najlepsze praktyki to zestaw konwencji, których przestrzeganie ma na celu pisanie kodu o wysokiej jakości. Oto kilka zasad, które warto stosować od początku nauki programowania:
  • piszemy jedną instrukcję na linię,
  • stosujemy wcięcia w blokach kodu,
  • stosujemy Camel Case, czyli nazwyWygladajaWTenSposob,
  • nazwy klasy zaczynamy wielką literą,
  • nie trzymamy zakomentowanego kodu w kodzie źródłowym,
  • używamy w kodzie języka angielskiego do nazywania obiektów, oraz w komentarzach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Nie musisz podawać swojego imienia, e-mailu, ani strony www, aby opublikować komentarz. Komentarze muszą zostać zatwierdzone, aby były widoczne na stronie.