Rozdział 2 - Komentarze i formatowanie kodu - Pytania

 1. Jak zapisujemy każdy rodzaj komentarza w Javie?
 2. Które komentarze mogą być zagnieżdżone?
 3. Co można by poprawić w poniższym kodzie?
  public class zadaniezleformatowanie {
   public static void main(String[] args) {
   // System.out.println("Witaj");
   // System.out.println("Swiecie!");
   System.out.println("Witaj Swiecie!");
   }
  }
  
 4. Która z poniższych nazw zapisana jest Camel-Casem?
  1. nazwa
  2. MojaNazwa
  3. mojanazwa
  4. Wiadomosc
 5. Która z nazw klas jest poprawna?
  1. HelloWorld
  2. helloworld
  3. helloWorld
  4. Helloworld

Odpowiedzi do pytań

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Nie musisz podawać swojego imienia, e-mailu, ani strony www, aby opublikować komentarz. Komentarze muszą zostać zatwierdzone, aby były widoczne na stronie.