Rozdział 2 - Komentarze i formatowanie kodu - Zadania

Dopisz komentarze

Dopisz do naszego pierwszego programu, wypisującego tekst "Witaj Swiecie!", kilka komentarzy różnych typów.

Brak main

W programie z poprzedniego zadania zakomentuj całą metodę main.

  1. Czy program się skompiluje?
  2. Czy program da się uruchomić, i jeżeli tak, to co zobaczymy na ekranie?

Rozwiązania do zadań

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Nie musisz podawać swojego imienia, e-mailu, ani strony www, aby opublikować komentarz. Komentarze muszą zostać zatwierdzone, aby były widoczne na stronie.