Rozdział 4 - Instrukcje warunkowe - Instrukcja switch

Poza instrukcją if, mamy do dyspozycji jeszcze inny rodzaj instrukcji warunkowej – jest to instrukcja switch. Jej składnia jest następująca:

switch (zmienna) {
 case staleWyrazenie:
  instrukcja;
  break;
 case staleWyrazenie2:
  instrukcja2;
  break;
 default:
  instrukcja3;
}

Instrukcja switch ma za zadanie przyrównanie wartość zmiennej zmienna do podanych stałych wartości – jeżeli wartość będzie pasować do którejś z porównywanych wartości, to wykonane zostaną instrukcje z nią powiązane. Zwróćmy uwagę, że instrukcje powiązane z daną sekcją case nie są objęte w klamry { }.

Jeżeli natomiast żadna z wartości nie będzie pasować, wykonane zostaną instrukcje z bloku default, który nie jest konieczny w instrukcji switch – można go pominąć.

W przykładzie powyżej pojawiło się nowe słowo kluczowe – break, o którym zaraz sobie opowiemy.

Spójrzmy na przykład użycia instrukcji switch:

Nazwa pliku: InstrukcjaSwitchDzienTygodnia.java
import java.util.Scanner;

public class InstrukcjaSwitchDzienTygodnia {
 public static void main(String[] args) {
  int dzienTygodnia;

  System.out.println("Podaj dzien tygodnia:");
  dzienTygodnia = getInt();

  switch (dzienTygodnia) {
   case 1:
    System.out.println("Poniedzialek.");
    break;
   case 2:
    System.out.println("Wtorek.");
    break;
   case 3:
    System.out.println("Sroda.");
    break;
   case 4:
    System.out.println("Czwartek.");
    break;
   case 5:
    System.out.println("Piatek.");
    break;
   case 6:
    System.out.println("Sobota.");
    break;
   case 7:
    System.out.println("Niedziela.");
    break;
   default:
    System.out.println("Nieznany dzien tygodnia!");
  }
 }

 public static int getInt() {
  return new Scanner(System.in).nextInt();
 }
}

W powyższym przykładzie pobieramy od użytkownika numer dnia tygodnia i wypisujemy jego nazwę przy użyciu instrukcji switch – porównujemy wartość zmiennej dzienTygodnia do liczb w kolejnych sekcjach case. Jeżeli żadna z wyszczególnionych liczb nie będzie zgadzała się z wartością zmiennej dzienTygodnia, wypisany zostanie komunikat z sekcji default.

Spójrzmy na dwa przykładowe wykonania powyższego programu:

Podaj dzien tygodnia: 2 Wtorek.
Podaj dzien tygodnia: -5 Nieznany dzien tygodnia!

Instrukcji switch można używać tylko z kilkoma typami, którymi są:

 • byte i Byte
 • short i Short
 • char i Character
 • int i Integer
 • String
 • enum

O typach Byte, Short, enum i pozostałych porozmawiamy w jednym z kolejnych rozdziałów.

Użycie break w instrukcji switch

Zadaniem słowa kluczowego break jest przerwanie wykonania kolejnych, następujących po nim operacji.

Wracając do przykładu programu z dniem tygodnia – jeżeli usunęlibyśmy słowa kluczowe break, a podalibyśmy z klawiatury np. dzień o numerze 3, to po wypisaniu na ekran informacji "Sroda" wypisane zostałyby kolejne linie z komunikatami "Czwartek", "Piatek" itd., łącznie z komunikatem wypisywanym pod sekcją default. Spójrzmy na poprzedni przykład bez instrukcji break:

Nazwa pliku: InstrukcjaSwitchDzienTygodniaBezBreak.java
import java.util.Scanner;

public class InstrukcjaSwitchDzienTygodniaBezBreak {
 public static void main(String[] args) {
  int dzienTygodnia;

  System.out.println("Podaj dzien tygoddnia:");
  dzienTygodnia = getInt();

  switch (dzienTygodnia) {
   case 1:
    System.out.println("Poniedzialek.");
   case 2:
    System.out.println("Wtorek.");
   case 3:
    System.out.println("Sroda.");
   case 4:
    System.out.println("Czwartek.");
   case 5:
    System.out.println("Piatek.");
   case 6:
    System.out.println("Sobota.");
   case 7:
    System.out.println("Niedziela.");
   default:
    System.out.println("Nieznany dzien tygodnia!");
  }
 }

 public static int getInt() {
  return new Scanner(System.in).nextInt();
 }
}

Spójrzmy jak zachowa się ta wersja programu na kilku przykładach:

Podaj dzien tygoddnia: 1 Poniedzialek. Wtorek. Sroda. Czwartek. Piatek. Sobota. Niedziela. Nieznany dzien tygodnia!
Podaj dzien tygoddnia: 3 Sroda. Czwartek. Piatek. Sobota. Niedziela. Nieznany dzien tygodnia!
Podaj dzien tygoddnia: -5 Nieznany dzien tygodnia!

Brak słowa kluczowego break powoduje, że po dopasowaniu wartości zmiennej dzienTygodnia do wartości z jednej z sekcji case, wykonywane są nie tylko powiązane z nią instrukcje, ale także instrukcje wszystkich sekcji case po niej następujące.

Użycie break nie jest wymagane, ale zazwyczaj jego brak świadczy o tym, że programista zapomniał go po prostu dopisać. Czasami opisane działanie instrukcji switch jest przydatne, ale niekiedy powoduje też trudne do wychwycenia błędy.

Komentarze (2):

 1. Od wersji Java 12 instrukcja switch ma nową wersję, która nie wymaga już używania "break". Zamiast ":" stosujemy "->". Taki zapis powoduje, że switch nie kontynuuje działania po spełnieniu pierwszego poprawnego "case".
  Kod jest czytelniejszy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Nie musisz podawać swojego imienia, e-mailu, ani strony www, aby opublikować komentarz. Komentarze muszą zostać zatwierdzone, aby były widoczne na stronie.