Rozdział 4 - Instrukcje warunkowe - Operatory relacyjne

W rozdziale o zmiennych poznaliśmy kilkanaście operatorów: arytmetycznych, jednoargumentowych i przypisania.

Aby sprawdzić prawdziwość warunków w instrukcjach warunkowych, korzystamy z kolejnego rodzaju operatorów: operatorów relacyjnych. Są to operatory dwuargumentowe, które porównują wartości swoich argumentów, i zwracają jedną z wartości: true bądź false.

Do dyspozycji mamy następujące operatory relacyjne:

 • <    mniejsze niż
 • >    większe niż
 • <=    mniejsze bądź równe
 • >=    większe bądź równe
 • ==    równe (dwa znaki równa się – nie mylić z operatorem przypisania =)
 • !=    nierówne
Korzystając z powyższych operatorów nie wolno oddzielić od siebie znaków, z których się składają, znakiem spacji. Zapis < = jest nieprawidłowy – poprawny zapis to <=.

Spójrzmy na przykład wykorzystania powyższych operatorów:

Nazwa pliku: OperatoryRelacyjne.java
import java.util.Scanner;

public class OperatoryRelacyjne {
 public static void main(String[] args) {
  int liczba;

  System.out.println("Podaj liczbe:");
  liczba = getInt();

  if (liczba < 0) {
   System.out.println("Podales liczbe ujemna.");
  } else if (liczba == 0) {
   System.out.println("Podales zero.");
  } else {
   System.out.println("Podales liczbe dodatnia");
  }

  int promien;

  System.out.println("Podaj promien kola:");
  promien = getInt();

  if (promien <= 0) {
   System.out.println("Nieprawidlowy promien: " + promien);
  } else {
   double obwodKola = 2 * 3.14 * promien;
   System.out.println("Obwod tego kola wynosi: " + obwodKola);
  }
 }

 public static int getInt() {
  return new Scanner(System.in).nextInt();
 }
}

W zaznaczonych liniach skorzystaliśmy z kilku operatorów relacyjnych w celu sprawdzenia wartości pobranych od użytkownika.

Dzięki wykorzystaniu instrukcji warunkowych i operatorów relacyjnych mogliśmy zwalidować dane pobrane od użytkownika. Sprawdziliśmy, czy promień koła jest poprawny, to znaczy nie jest mniejszy bądź równy 0. Tylko w takim przypadku chcemy liczyć obwód koła – dla ujemnej wartości promienia nie ma to sensu.

Przykładowe uruchomienie powyższego programu:

Podaj liczbe: 10 Podales liczbe dodatnia Podaj promien kola: 3 Obwod tego kola wynosi: 18.84

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Nie musisz podawać swojego imienia, e-mailu, ani strony www, aby opublikować komentarz. Komentarze muszą zostać zatwierdzone, aby były widoczne na stronie.