Rozdział 4 - Instrukcje warunkowe - Trój-argumentowy operator logiczny

Trój-argumentowy (ternary operator) operator logiczny jest jedynym trój-argumentowym operatorem w języku Java.

Operator ten może posłużyć jako skrócona forma prostych instrukcji warunkowych – jego składnia jest następująca:

wyrazenieLogiczne ? wyrazenieGdyPrawda : wyrazenieGdyFalsz

Działanie jest następujące: jeżeli wartość wyrażenia wyrazenieLogiczne jest prawdą (true), to wartością całego wyrażenia będzie wyrazenieGdyPrawda. W przeciwnym razie, gdy wyrazenieLogiczne jest fałszem (false), zwrócone zostanie wyrazenieGdyFalsz.

Spójrzmy na poniższy przykład instrukcji if oraz użycia trój-argumentowego operatora logicznego w celu zastąpienia instrukcji if:

Nazwa pliku: TrojargumentowyOperatorLogiczny.java
public class TrojargumentowyOperatorLogiczny {
 public static void main(String[] args) {
  int x = -5;
  int wartoscAbsolutna;

  if (x >= 0) {
   wartoscAbsolutna = x;
  } else {
   wartoscAbsolutna = -x;
  }

  System.out.println(
    "Wartosc absolutna liczby " + x + " wynosi " + wartoscAbsolutna
  );
 }
}

Ten prosty program wyznacza wartość absolutną liczby x. Spójrzmy na ten sam program, w którym zamiast z instrukcji warunkowej, korzystamy z trój-argumentowego operatora logicznego:

Nazwa pliku: TrojargumentowyOperatorLogiczny.java
public class TrojargumentowyOperatorLogiczny {
 public static void main(String[] args) {
  int x = -5;
  int wartoscAbsolutna;

  wartoscAbsolutna = x >= 0 ? x : -x;

  System.out.println(
    "Wartosc absolutna liczby " + x + " wynosi " + wartoscAbsolutna
  );
 }
}

Tym razem wartość absolutną wyznaczamy za pomocą trój-argumentowego operatora logicznego. Jeżeli x >= 0, to wartością wyrażenia, która zostanie przypisana do zmiennej wartoscAbsolutna, będzie po prostu wartość zmiennej x. Jeżli jednak x jest mniejsze od zera, to do zmiennej wartoscAbsolutna zostanie przypisana liczba przeciwna do x, czyli -x.

Użycie operatora logicznego może być zagnieżdżone:

Nazwa pliku: ZagniezdzonyOperatorTrojargumentowy.java
public class ZagniezdzonyOperatorTrojargumentowy {
 public static void main(String[] args) {
  int y = -2;
  String komunikat;

  if (y < 0) {
   komunikat = "mniejsze od zero";
  } else if (y > 0) {
   komunikat = "wieksze od zero";
  } else {
   komunikat = "rowne zero";
  }

  // powyższe, zapisane przy uzyciu zagniezdzonych
  // troj-argumentowych operatorow logicznych
  komunikat = y < 0 ? "mniejsze od zero" :
    (y > 0 ? "wieksze od zero" : "rowne zero");
 }
}

W tym przykładzie, za pomocą trój-argumentowego operatora logicznego przypiszemy zmiennej komunikat wartość "mniejsze od zero", gdy y < 0. Jeżeli jednak wartość zmiennej y jest większa bądź równa zero, to ponownie wykorzystany zostanie trój-argumentowy operator logiczny:

y > 0 ? "wieksze od zero" : "rowne zero"

Jeżeli y > > 0, to wartością całego wyrażenia będzie "wieksze od zero" i taką wartość otrzyma zmienna komunikat. W przeciwnym razie, wartością będzie "rowne zero".

Trój-argumentowego operatora logicznego nie należy nadużywać – jeżeli mamy kilka warunków lub jeden skomplikowany warunek, lepiej zastosować instrukcję warunkową if, by nasz kod był bardziej czytelny.

Komentarze (2):

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Nie musisz podawać swojego imienia, e-mailu, ani strony www, aby opublikować komentarz. Komentarze muszą zostać zatwierdzone, aby były widoczne na stronie.