Rozdział 8 - Testowanie kodu - Given..when..then

Istnieje popularna konwencja definiująca, jak testy jednostkowe powinny być ustrukturyzowane. Zakłada ona, iż:

 1. Na początku testu przygotowujemy dane, które posłużą jako dane wejściowe, na których testowana metoda będzie działać. Ta część testu nazywa się given.
 2. Następnie, wywołujemy testowaną metodę na danych przygotowanych w punkcie pierwszym. Ta część testu to when.
 3. Na końcu testu sprawdzamy, czy wynik zwrócony przez metodę wywołaną w punkcie drugim jest zgodne z naszymi oczekiwaniami. Ta ostatnia część testu to then.

Konstruując test w ten sposób dostajemy logiczną całość:

 1. dla takich a takich danych (given),
 2. gdy wykonam taką metodę (when),
 3. powinienem otrzymać taki a taki rezultat (then).

Spójrzmy na przykład jednego z testów z poprzedniego programu napisanego w taki właśnie sposób. Dla porównania dodana została także poprzednia wersja tego testu:

public static void doKwadratu_wartoscDodatnia_wartoscPodniesionaDoKwadratu() {
 int wynik = doKwadratu(20);
 assertEquals(400, wynik);
}

public static void doKwadratu_wartoscDodatnia_wartoscPodniesionaDoKwadratu2() {
 // given
 int liczba = 20;

 // when
 int wynik = doKwadratu(liczba);

 // then
 assertEquals(400, wynik);
}

Druga metoda stosuje opisaną powyżej konwencję – komentarzami oddzieliliśmy od siebie poszczególne części testu. Ze względu na czytelność, testy są często pisane w ten właśnie sposób.

Nasz test jest prosty i w zasadzie nie ma potrzeby na tworzenie zmiennej liczba tylko po to, by przypisać do niej wartość i użyć jej jako argument metody doKwadratu. Celem było ukazanie przykładu konwencji given .. when .. then. Mniej skomplikowane testy możemy zapisywać zwięźlej, nie korzystając z konwencji given .. when .. then. Wszystko zależy od tego, którą wersję z testów uważamy za czytelniejszą i łatwiejszą do zrozumienia przez innych programistów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Nie musisz podawać swojego imienia, e-mailu, ani strony www, aby opublikować komentarz. Komentarze muszą zostać zatwierdzone, aby były widoczne na stronie.