Rozdział 8 - Testowanie kodu - Wstęp do testowania

Pisząc kod naszych programów, powinniśmy upewnić się, że działa on prawidłowo – w tym celu przeprowadzamy testy.

Testy najmniejszych jednostek naszych programów, czyli metod, nazywane są testami jednostkowymi. Mają one za zadanie sprawdzić, że dana metoda działa tak, jak tego oczekiwaliśmy.

Testy jednostkowe także są metodami – są to metody, które wywołują testowaną przez nie metodę z różnymi parametrami i sprawdzają jej wynik. Jeżeli nie jest zgodny z oczekiwaniami, informują o błędzie.

Pisanie testów jednostkowych jest bardzo ważną umiejętnością. Pisanie testów nie jest proste – kod, który będziemy testować, musi być testowalny, tzn. musi być napisany z myślą o tym, że będzie testowany. Może się to wydawać dziwne, ale już teraz wiemy, po siedmiu rozdziałach tego kursu, że to samo w programowaniu prawie zawsze można zapisać na kilka sposobów.

W związku z tym, że pisanie testów jest umiejętnością, która wymaga praktyki, warto od teraz pisać testy jednostkowe do naszych programów. Aby sprawnie pisać testy jednostkowe, musimy zacząć myśleć o tworzeniu kodu pod kątem tego, by był testowalny. Wymaga to innego podejścia do tworzenia kodu, ponieważ zawsze mamy na względzie dostarczenie takiego rozwiązania, które będzie można (łatwo) przetestować.

W tym rozdziale będziemy pisali testy w uproszczony sposób – w jednym z kolejnych rozdziałów o klasach dowiemy się, jak wykorzystać bardzo popularną bibliotekę JUnit do wsparcia tworzenia i uruchamiania testów jednostkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Nie musisz podawać swojego imienia, e-mailu, ani strony www, aby opublikować komentarz. Komentarze muszą zostać zatwierdzone, aby były widoczne na stronie.