Rozdział 8 - Testowanie kodu - Pytania

 1. Spójrz na poniższe metody – czy i jak można by je poprawić pod kątem testowania?
  • public static int szescian() {
    System.out.print("Podaj liczbe: ");
    int liczba = getInt();
   
    return liczba * liczba * liczba;
   }
   
   public static int getInt() {
    return new Scanner(System.in).nextInt();
   }
   
  • public static void policzSilnie(int x) {
    int wynik = 1;
   
    for (int i = 1; i <= x; i++) {
     wynik = wynik * i;
    }
   
    System.out.println("Policzona silnia wynosi: " + wynik);
   }
 2. Czy poniższa metoda działa poprawnie? Jakie przypadki testowe powinniśmy do niej przygotować?
  public static int policzZnaki(String tekst, char znak) {
   int liczbaZnakow = 1;
  
   for (int i = 0; i <= tekst.length(); i++) {
    if (tekst.charAt(i) == znak) {
     liczbaZnakow++;
    }
   }
  
   return liczbaZnakow;
  }
  
 3. Jakie testy jednostkowe należałoby napisać do metody, która sortuje przesłaną do niej tablicę rosnąco?

Odpowiedzi do pytań

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Nie musisz podawać swojego imienia, e-mailu, ani strony www, aby opublikować komentarz. Komentarze muszą zostać zatwierdzone, aby były widoczne na stronie.