Rozdział 8 - Testowanie kodu - Podsumowanie

 • Testy mają na celu sprawdzenie, czy nasz kod działa zgodnie z założeniami.
 • Testy jednostkowe testują najmniejsze jednostki naszych programów – metody.
 • Testy jednostkowe to także metody – są to metody, które uruchamiają metodę, którą testują, z różnymi parametrami i sprawdzają, czy wynik działania testowanej metody jest taki, jak zakładaliśmy.
 • Musimy tworzyć nasze metody w taki sposób, by były one testowalne. Oznacza to, że nasze metody:
  • powinny być krótkie (kilka do kilkunastu linii kodu) – im mniej metoda robi, tym łatwiej ją przetestować, ponieważ potrzeba mniejszej liczby przypadków testowych,
  • powinny robić jedną, ustaloną rzecz – wtedy przypadki testowe będą łatwiejsze do przygotowania,
  • nie powinny oczekiwać na żadne akcje użytkownika – ponieważ wtedy wykonanie testów będzie za każdym razem oczekiwało działań od użytkownika.
 • Testy jednostkowe są ważne, ponieważ:
  • pozwalają nam na wyizolowanie i przetestowanie najmniejszych części naszego programu,
  • wymuszają styl tworzenia kodu, który jest czytelniejszy i łatwiejszy w utrzymaniu (ponieważ metody są krótsze, a co za tym idzie, łatwiej zrozumieć, co się w nich dzieje),
  • pomagają nam dostarczać działający kod,
  • posiadanie zestawu testów pozwala na wprowadzanie zmian do kodu bez obawy, że coś zepsujemy – po wprowadzeniu zmiany możemy uruchomić testy i upewnić się, że przechodzą one bez błędów
 • Testy testują kod produkcyjny – kod produkcyjny testuje testy.
 • O testy należy dbać niemniej, niż o kod produkcyjny.
 • Dobre testy jednostkowe:
  • sprawdzają wszystkie możliwe ścieżki wykonania metody,
  • są krótkie,
  • są czytelne i schludnie napisane,
  • są szybkie.
 • Różne przypadki testowe powinny być obsługiwane w osobnych metodach testujących.
 • Testy powinny informować jedynie o błędnych przypadkach, tzn. takich, gdzie zakładana wartość była inna, niż faktyczny rezultat wykonania testowanej metody.
 • Powinniśmy przygotowywać wiele przypadków testowych, by mieć pewność, że nasza metoda będzie działała zgodnie z oczekiwaniami niezależnie od danych wejściowych.
 • Nie powinniśmy duplikować przypadków testowych – każdy test powinien testować pewien określony przypadek. Dla przykładu – nie ma sensu testować, czy metoda podnosząca liczbę do kwadratu zwróci poprawną wartość dla liczb 1, 2, 3 itd. – wystarczy test dla liczby np. 5.
 • Istnieje wiele konwencji nazewniczych testów – jedna z nich zakłada, że najpierw podajemy nazwę testowanej metody, następnie dane wejściowe, a na końcu opisujemy spodziewany wynik:
  • nazwaTestowanejMetody_daneWejściowe_spodziewanyWynik
  • na przykład:
  • doKwadratu_wartoscDodatnia_wartoscPodniesionaDoKwadratu
 • Typem zwracanym metod testowych powinien być void.
 • Podczas pisania testów często używa się tzw. asercji. Są to metody, które sprawdzają pewien warunek, na przykład czy dwie liczby są sobie równe. Jeżeli nie, informują o błędzie, a w przeciwnym razie, gdy warunek jest spełniony, nie wykonują żadnych akcji. Przykład:
  public static void assertEquals(int expected, int actual) {
   if (expected != actual) {
    System.out.println("Spodziewano sie liczby " + actual +
     ", ale otrzymano: " + expected);
   }
  }
  
 • Given .. when .. then to konwencja definiująca, jak testy jednostkowe powinny być ustrukturyzowane. Najpierw przygotowujemy dane wejściowe dla testu (given), następnie wywołujemy testowaną metodę z użyciem przygotowanych danych (when), a na końcu sprawdzamy wynik (then):
  • dla takich a takich danych (given),
  • gdy wykonam taką metodę (when),
  • powinienem otrzymać taki a taki rezultat (then).

Przykład testu o strukturze given .. when .. then:

public static void czyZawieraElement_brakSzukanegoElementu_zwrociFalse() {
 // given
 int[] tablica = {-20, 100, 500};
 int liczba = 128;

 // when
 boolean czyZawiera = czyZawieraElement(tablica, liczba);

 // then
 if (czyZawiera) {
  System.out.println("Blad! Element 128 nie powinien byc znaleziony.");
 }
}
 • TDD, czyli Test Driven Development, to metodologia tworzenia oprogramowania, w której najpierw zaczynamy tworzenie kodu od napisania testu, a dopiero potem piszemy kod, które ten test ma spełnić. Działamy w ten sposób aż do momentu, aż nie uznamy kodu produkcyjnego za gotowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Nie musisz podawać swojego imienia, e-mailu, ani strony www, aby opublikować komentarz. Komentarze muszą zostać zatwierdzone, aby były widoczne na stronie.